U bent hier

Oproep aan Kamer om verplichte canon af te wijzen

Wij dringen er bij de Tweede Kamer op aan om niet in te stemmen met het voorstel van minister Plasterk om de canon van Nederland verplicht te stellen voor het primair en voortgezet onderwijs. De Kamer behandelt dit voorstel naar verwachting binnenkort. Wij vinden het in strijd met de vrijheid van scholen om zelf te bepalen hoe ze aan de kerndoelen willen voldoen.

Wij dringen er bij de Tweede Kamer op aan om niet in te stemmen met het voorstel van minister Plasterk om de canon van Nederland verplicht te stellen voor het primair en voortgezet onderwijs. De Kamer behandelt dit voorstel naar verwachting binnenkort. Wij vinden het in strijd met de vrijheid van scholen om zelf te bepalen hoe ze aan de kerndoelen willen voldoen.

Plasterk wil de canon van Nederland opnemen in de kerndoelen van het primair onderwijs (bovenbouw) en het voortgezet onderwijs (onderbouw). In een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs benadrukken wij de vrijheid van scholen om met inachtneming van de eisen die de overheid stelt, het onderwijs volgens de eigen (levensbeschouwelijke) uitgangspunten in te richten.

Pluriformiteit De overheid heeft terecht kerndoelen voor het onderwijs vastgesteld, maar heeft die al even terecht niet te gedetailleerd ingevuld. Het is aan de scholen zelf om te bepalen op welke manier ze aan de kerndoelen willen voldoen. Het voorstel van de minister is volgens ons in strijd met die lijn. Het staat haaks op de vrijheid en pluriformiteit die het onderwijs in Nederland vanouds kenmerken.

Omstreden Niet voor niets is de canon van Nederland vanaf het begin omstreden. De deskundigheid van de samenstellers staat buiten kijf, maar hun keuze voor de vijftig vensters is noodzakelijkerwijs discutabel. Dat blijkt onder meer uit een recente kritische reactie van een groep hoogleraren en docenten van universiteiten en hogescholen.

Eigen accenten Niet voor niets ook zijn er diverse, zeer uiteenlopende, geschiedenismethoden in omloop. Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat die de Nederlandse geschiedenis onvoldoende of onevenwichtig behandelen. Elke methode en elke school zet eigen accenten, en dat moet vooral zo blijven. De canon van Nederland kan een goed nieuw hulpmiddel zijn bij het geschiedenisonderwijs, maar scholen moeten vrij zijn om hem al of niet te gebruiken.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs