U bent hier

Opnieuw poging om jongens te werven voor de pabo

Het Sectorbestuur Onderwijsmarkt (SBO) heeft een boekje gepubliceerd met tips voor pabo's over hoe ze jongens kunnen overhalen om zich in te schrijven voor een opleiding tot leerkracht basisonderwijs. Het is een nieuwe poging om tot een betere afspiegeling te komen wat betreft mannen en vrouwen. Op dit moment is slechts ongeveer 18% van de pabostudenten man.

Het Sectorbestuur Onderwijsmarkt (SBO) heeft een boekje gepubliceerd met tips voor pabo's over hoe ze jongens kunnen overhalen om zich in te schrijven voor een opleiding tot leerkracht basisonderwijs. Het is een nieuwe poging om tot een betere afspiegeling te komen wat betreft mannen en vrouwen. Op dit moment is slechts ongeveer 18% van de pabostudenten man.

Vijf jaar geleden was er ook al een campagne onder het motto 'Paboys gezocht'. Sindsdien is het aantal jongens licht toegenomen, in vergelijking met het aantal meisjes, maar de kloof is nog onveranderd groot.

Dat proces van feminisering van het basisonderwijs is overigens al zo'n dertig jaar aan de gang en doet zich in vrijwel alle Westerse landen voor. Eind jaren zeventig was er in Nederland het kantelmoment dat het aantal vrouwelijke leerkracht de grens van 50% passeerde.

Op dit moment is ongeveer eenvijfde van het onderwijzend personeel man. Onder wie veel vijftigplussers die de komende jaren met pensioen gaan. Ondanks dat mannen tegenwoordig een ruime minderheid vormen bekleden ze ongeveer 80% van de leidinggevende functies in het basisonderwijs.

In het boekje van SBO kunnen de pabo's handreikingen vinden om het potentieel aan jongens aan te boren. De handreikingen zijn gebaseerd op experimenten op zeven pabo's om meer jongens binnen te halen én vast te houden. Want een probleem is ook dat mannelijke pabostudenten, meer dan meisjes, hun opleiding niet afmaken.

Tips die in het boekje voorkomen zijn o.a.:

  • minder zelfreflectie voor jongens
  • stages voor jongens in de bovenbouw laten starten in plaats van bij de jongste kinderen
  • een zichtbare rol van mannelijke studenten in de wervingscampagne
  • intensievere begeleiding
  • meer differentiatie
  • maatwerk in het onderwijsaanbod

Het CDA Tweede Kamerlid Jan Jacob van Dijk schreef het voorwoord in het boekje. Hij zegt daarin onder meer: "Mannen geven anders les dan vrouwen. Daarom vind ik het belangrijk dat meisjes en jongens ook les krijgen van mannen. Bovendien kunnen zij jongens laten zien dat lesgeven ook een mannenberoep is". Van Dijk wijst er verder op dat jongens ook hard nodig zijn om het voorziene tekort aan leerkrachten op te vangen.

WO | HBO | PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs