U bent hier

Oplopend lerarentekort vo: “Noodoplossingen flatteren al nijpende situatie”

Het lerarentekort in het voortgezet onderwijs verviervoudigt in de komende tien jaar. Dat blijkt uit vorige week gepubliceerde cijfers. Maar de situatie is nu al nijpend. Verus maakt een ronde door Nederland. Deze week: Zuid. “In het vo moeten binnen enige jaren vakken noodgedwongen geschrapt worden bij gebrek aan docenten.”

Middelbare scholen in vooral de Randstad worden volgens de jongste cijfer in toenemende mate met een lerarentekort geconfronteerd. Maar ook voor het zuiden van het land geldt dat het tekort oploopt van 63 fte nu naar 390 fte over tien jaar. Het is het lastigst docenten wiskunde, natuurkunde, Frans, Duits en scheikunde te vinden en de tekorten zullen volgens de prognoses voor deze vakken ook het grootst blijven.

Alsof er niks aan de hand is

“Het lerarentekort in het vo is er al, maar door de oplossingen die we nu kiezen wordt het nog enigszins geflatteerd”, schetst directeur-bestuurder Martin van den Berg de huidige situatie in en rondom Eindhoven. Zijn Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs maakt deel uit van ORION, een netwerk van dertien scholen in de regio. “En we hebben allemaal te maken met heel moeilijk te vervullen vacatures. Maar het líjkt alsof er niks aan de hand is omdat we onderbevoegden, gepensioneerden of gedetacheerden voor de klas zetten.”

Onderbevoegd

Van den Berg kan talloze voorbeelden geven: zelf gaf hij (bedrijfseconoom van huis uit en zonder bevoegdheid) vorig jaar drie weken lang Nederlands aan een vwo-klas omdat hij geen docent kon vinden. En ervaren tweedegraads docenten schuiven (onderbevoegd dus) door naar de bovenbouw als hij een jonge tweedegrader kan krijgen.

Gepensioneerd

Van den Berg heeft een 72-jarige docent wiskunde voor de klas staan en een scheidkundedocent die al 3 jaar met pensioen is.

Overvraagd

En dan zijn er nog de docenten die een aanstelling van 1,2 fte hebben om tijdelijk tekort op te vangen. “Maar we vullen allemaal gaten op met parttimers die in principe drie dagen willen werken. En die leraren staan allemaal onder spanning: ze werken teveel, te hard, in de verkeerde sector. Dat breekt een keer.” Twee van zijn docenten met zo’n tijdelijke uitbreiding beginnen nu uit te vallen. “Omdat ze in een spanningszone aan het werk zijn.” En dan ben je dus nog verder van huis.

Tekortvakken overbetaald

Bijkomend probleem: de kosten. Want de scholen zijn tekortvakken aan het overbetalen. De mensen die Van den Berg wél kan krijgen, kunnen immers eisen stellen. “Een eerstegrader wiskunde. Niet te krijgen. Die kan gewoon stellen dat hij niet komt als hij niet in de LC-schaal betaald krijgt.”

92 euro per uur

En dan hebben we het nog niet over de detacheringsbureaus gehad. Een uurtarief van 92 euro ex btw voor een docent wiskunde is doodnormaal. Het is dát, of geen wiskunde. Nee, Van den Berg staat nog niet in het rood. “Maar dat komt alleen maar omdat wij twee grote havo/vwo scholen hebben en een hoge efficiency. Maar het geld dat ik inzette voor extra’s, ben ik nu kwijt. Ons overschot loopt terug naar 0.”

Met de andere ORION-scholen denkt Van den Berg nu na over het starten van een gezamenlijke banenmarkt, om uitzendbureaus als Driessen, Randstad en Maandag te passeren. “En intussen proberen we elkaar niet te beconcurreren. Wel overleggen we met scholen in krimpregio’s of wij mensen van hen kunnen overnemen. En als een ander na twee tijdelijke contracten geen vast contract kan aanbieden, neemt onze p&o’er graag contact op.”

Specifieke salarisverhoging

Het probleem wordt de komende jaren ernstiger, realiseert Van den Berg zich. En hij gelooft dat, net als in het po, loonsverhoging het lerarentekort in het vo zou helpen. “Maar ik pleit niet voor een generieke salarisverhoging. De beloning zou voor specifieke vakken verhoogd moeten worden. Er is tekort aan wis-, natuur- en scheikundedocenten. Dan hoef je de biologie- en geschiedenisdocent niet extra te betalen.”

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs