U bent hier

Op zoek naar taal voorbij kwaliteitseisen? Deel in de Kennisalliantie VO

Zo’n zes keer per jaar zoekt een groepje schoolleiders elkaar op om ‘het goede gesprek’ te voeren over de kracht van het verhaal van goed onderwijs in de kwaliteitscultuur van de school: de Kennisalliantie VO. 

Ze bespreken wat er nodig is om voorbíj inspectiekaders het eigen verhaal van hun scholen “sturend” te laten zijn in de praktijk van de school. Het nieuwe toezichtskader nodigt scholen uit om hun eigen kwaliteitsambities te formuleren en op te nemen in het schoolplan. 
 

Voorbij het meten

Veel in het onderwijs lijkt om ‘meten’ te gaan, zoals op de Intensive Care een patiënt haast over het hoofd zou worden gezien wordt tussen alle apparaten. 
Kwaliteits-zorg voor goed onderwijs vraagt echter naar het verhaal achter de kwaliteitsindicatoren van doorstroomcijfers en examenresultaten. Het vraagt om visie van de school op het goede leven van kinderen, het goede samenleven en het goede leren. Dat is onlosmakelijk verbonden met het herstel van het pedagogische, van persoonsvorming en van bedoelingen van het onderwijs. 
 

Het verhaal en de praktijk

Dit stelt andere vragen aan leiderschap dan het kunnen managen van de harde kant van kwaliteitszorg alleen. Hoe worden de praktijk en het verhaal van de school met elkaar verbonden? Hoe bevorder je op jouw school een gedeeld verhaal, vanuit dialoog en tegenspraak? Hoe werkt het verhaal door in de pedagogische waarneming, pedagogische duiding, pedagogische relatie en het pedagogisch handelen van leraren? Hoe organiseert je dan de ‘brede verantwoording’ naar ouders, partnerorganisaties en de samenleving? 
 

Persoonlijk leiderschap

Dat vraagt persoonlijk leiderschap met zicht op de eigen inspiratie, passie en idealen, maar ook om vertraging, het inoefenen van een andere taal, bewustwording van eigen grenzen en van morele deugden als moed, rechtvaardigheid en praktische verstandigheid. 
 
De Kennisalliantie VO biedt hiermee postacademische vorming, rond persoonlijk leiderschap gericht op goed onderwijs. Nieuwsgierig geworden? U kunt ook deelnemen. De Kennisalliantie VO  staat onder leiding van prof. Chris Hermans, hoogleraar aan de Radboud Universiteit en verbonden aan Verus:
 
  • U gaat uit van uw praktijk als schoolleider;
  • U wordt uitgedaagd door nieuwe gezichtspunten vanuit theorieën en visies op leiderschap, goed onderwijs, zingeving en narratief-gefundeerde besluitvorming; 
  • U krijgt verdieping vanuit bronnen/teksten van zingeving, christelijke spiritualiteit en diverse wijsheid tradities; en
  • U gaat in gesprek met elkaar.
De combinatie van deze vier elementen maakt dit vormingsaanbod onderscheidend in vergelijking met het bestaande aanbod voor schoolleiders.  
 
Meer weten? Deelnemen aan deze Kennisalliantie? Neem contact op met Chris Hermans, chermans@verus.nl
VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs