U bent hier

Op identiteitsweekend met je collega’s en de predikant

Wat gebeurt er als je 1 predikant en 14 leerkrachten van verschillende scholen een weekend in een klooster stopt, 150 kilometer van huis? “Bezinning die rechtstreeks meegaat naar de dagelijkse onderwijspraktijk”, weet Sjoerd Seffinga, collegevoorzitter van stichting Meilân. “Juist leerkrachten komen hun eigen identiteit tegen als ze aan het werk zijn”, zegt de predikant.

Identiteitsontwikkeling
Martin Jans, predikant in Joure, stapte op Seffinga af met de vraag of zijn medewerkers een bezinningsweekend met hem in een klooster wilden doorbrengen. “Een hartstikke leuk idee”, vond Seffinga. Zijn stichting Meilân heeft 15 basisscholen in de gemeenten Lemsterland, Skarsterlân en de plaats Heerenveen. Zijn medewerkers waren enthousiast en 14 personeelsleden konden mee naar het weekend. De stichting betaalde. “In het kader van identiteitsontwikkeling.”

Half oktober was het zover. Tijdens het weekend in een klooster in Doetichem hadden de leerkrachten het over hun eigen geloofsgeschiedenis en wat het betekent leerkracht te zijn op een christelijke school. Wat verwachten ouders van je? Wat collega’s? “Als je evangelisch bent kun je niet de hele dag evangelicale liedjes gaan zingen en als je zelf vrijzinnig geworden bent, zul je ook een middenweg moeten vinden”, beschrijft Jans.

Binding en bezinning
De deelnemers kwamen van verschillende scholen van Meilân. Seffinga: “Het leidt tot binding van mensen binnen onze organisatie. Dat ze samen stilte, retraite beleven is helemaal mooi meegenomen.” De collegevoorzitter kreeg enthousiaste reacties terug. “Het weekend was een stukje bezinning dat rechtstreeks meegaat naar de dagelijkse onderwijspraktijk. Deelnemers dachten na over wie ze zijn, en hoe zij daaraan vorm en inhoud geven in het dagelijks leven, ook als leerkracht.”

Kerk naar de school
Er was al wel contact tussen school en kerk, vertelt Jans. “Voorheen kwam de school vooral naar de kerk toe: voor bijvoorbeeld vieringen. Maar ik vroeg me af hoe we elkaar kunnen versterken: hoe kunnen we van uit de kerk een bijdrage leveren aan de scholen?” Daarop stapte hij bij Seffinga binnen.

Zo’n bijdrage leveren betekent overigens niet dat Jans de leerkrachten ‘ergens’ wilde krijgen. “Doel was tijd vrijmaken om stil te staan bij je werk als leerkracht op een christelijke school.”

Workshops 
Identiteit en de schoolpraktijk zijn geen nieuwe terreinen voor Jans, hij houdt zich al langer bezig met godsdienstpedagogiek en theologiseren met kinderen. Het klooster is een mooie plek om jezelf te bezinnen, vindt de predikant. “Leven in het ritme van de monniken roept al vragen op over hoe je zelf in het leven staat.”

Jans zorgde samen met gemeentelid en onderwijsadviseur Dineke Kronemeijer voor verschillende workshops en werkvormen. Zo maakten de deelnemers hun levenslijn en geloofslijn. Ook was er een Emmauswandeling: in tweetallen eerst een kwartier in stilte wandelen en vervolgens met elkaar in gesprek gaan over een onderwerp.

Zijn de deelnemers niet juist de mensen die toch al bezig zijn met hun identiteit? “Dat weet ik niet”, zegt Jans. “Ze kwamen uit verschillende teams, kenden elkaar niet allemaal. Dat nodigde sommigen juist uit om mee te doen. Anderen waren nieuwsgierig naar een klooster en bezinning op hun eigen leven.”

Vervolg 
Jans vroeg de leerkrachten een woord achter te laten. Een greep uit de opbrengst: verbonden, waardevol, voedend, opgeladen, nieuw ontdekken, openheid. 

Seffinga denk na over een vervolg op het weekend. “Mogelijk dat in 2014 nog eens een groep mensen in de gelegenheid gesteld wordt zo’n weekend mee te maken.”

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs