U bent hier

Op basisscholen meer aandacht nodig voor gesprekken

Basisscholen kunnen meer uit hun onderwijs halen ten gunste van de taal- en denkontwikkeling van kinderen. Volgens Dr. Resi Damhuis, lector Interactie en taalbeleid in multiculturele scholen aan de Marnix Academie in Utrecht, is een andere aanpak op scholen nodig om ervoor te zorgen dat kinderen gedurende de hele dag actiever denken en taal gebruiken dan nu het geval is. Dat kan, volgens Damhuis, door meer echte gesprekken aan te gaan met kinderen.

Basisscholen kunnen meer uit hun onderwijs halen ten gunste van de taal- en denkontwikkeling van kinderen. Volgens Dr. Resi Damhuis, lector Interactie en taalbeleid in multiculturele scholen aan de Marnix Academie in Utrecht, is een andere aanpak op scholen nodig om ervoor te zorgen dat kinderen gedurende de hele dag actiever denken en taal gebruiken dan nu het geval is. Dat kan, volgens Damhuis, door meer echte gesprekken aan te gaan met kinderen.

Schoolsucces is gebaseerd op mondelinge taalontwikkeling en mondelinge taalontwikkeling heeft uitgedaagde taalproductie nodig. Dat uitgangspunt wordt door het lectoraat onderbouwd vanuit recent wetenschappelijk onderzoek en effectieve praktijkvoorbeelden. Het lectoraat levert hiermee een bijdrage aan de beleidsdoelstellingen van de overheid.

"Gesprekken zijn de spil van onderwijs", aldus Damhuis. "Gesprekken vormen de bron van taalontwikkeling én van kennisontwikkeling." Vooral actieve deelname aan gesprekken door kinderen is onderbelicht in het huidige onderwijs, betoogde Damhuis in haar lectorale rede bij de officiële start van haar lectoraat, dinsdag 11 maart 2008. Lesgeven is vaak een heel eenzijdige bezigheid: de leraar geeft instructie en informatie en de leerling ontvangt daarmee kennis.

Taal en denken Kennis begrijpen en kennis opbouwen doe je in gesprek. Leraren en leerlingen verkennen met elkaar een onderwerp en doorgronden al denkend en pratend dit onderwerp. Bijvoorbeeld dat ijzer niet altijd zinkt. In het gesprek, waarin de leraar uitdaagt tot nadenken, komen leerlingen er achter dat een ijzeren schip blijft drijven en hoe dat komt.

Iedere leraar kan binnen zijn eigen onderwijsactiviteiten meer gelegenheid inbouwen voor actief denken en praten door kinderen. De manier waarop hij die activiteiten uitvoert, wordt anders door de specifieke gespreksvaardigheden die hij inzet. Training van die vaardigheden is een cruciaal element in de professionalisering van leraren en noodzakelijk om de didactische kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Deze manier van werken is niet alleen van belang voor jonge kinderen en taalzwakke leerlingen, maar voor alle leerlingen van groep 1 tot en met 8. Dit houdt in dat mondelinge taalontwikkeling een structurele plaats behoeft in het taalbeleid van de basisschool.

Marnix Academie De Marnix Academie is een protestants-christelijke hogeschool voor de lerarenopleiding basisonderwijs.

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs