U bent hier

Ontslagen in Rotterdam door invoer nieuwe gewichtenregeling

Het Rotterdamse basisonderwijs loopt op termijn miljoenen euro's bekostiging van het rijk mis door de invoering van de nieuwe gewichtenregeling. Dat zal, als er geen sprake is van een compensatieregeling, noodgedwongen leiden tot het ontslag van leerkrachten. Dat zegt Pieter van Keulen van het christelijk schoolbestuur Kind en Onderwijs Rotterdam in een gesprek met de redactie van SBM, het maandblad van de Besturenraad.

Het Rotterdamse basisonderwijs loopt op termijn miljoenen euro's bekostiging van het rijk mis door de invoering van de nieuwe gewichtenregeling. Dat zal, als er geen sprake is van een compensatieregeling, noodgedwongen leiden tot het ontslag van leerkrachten. Dat zegt Pieter van Keulen van het christelijk schoolbestuur Kind en Onderwijs Rotterdam in een gesprek met de redactie van SBM, het maandblad van de Besturenraad.

Tekst: Emmanuel Naaijkens

De Rotterdamse onderwijsbestuurder weerspreekt daarmee een verklaring van staatssecretaris Dijksma (Onderwijs), dat de grote steden geen nadeel ondervinden van de invoering van de nieuwe gewichtenregeling. Van Keulen: "Op de korte termijn is er nog een redelijk riante compensatie. Maar over twee jaar komt er een andere regeling die waarschijnlijk gebaseerd is op postcode. Dat is een vorm van bezuiniging die niet ten goede komt aan de initiatieven van de schoolbesturen om het onderwijs aan achterstandsleerlingen te verbeteren."   

In de nieuwe gewichtenregeling, die in augustus 2006 is ingevoerd, speelt etniciteit van de ouders geen rol meer als het gaat om de vraag of er sprake is van een achterstandsleerling. Doorslaggevend is het veronderstelde opleidingsniveau van beide ouders. Heeft een ouder bijvoorbeeld een week op een mbo-school  gezeten, dan wordt dat gezien als mbo-niveau. Daardoor krijgen de scholen met veel allochtone leerlingen aanzienlijk minder budget van het rijk dan voorheen. Van Keulen vindt dat voor een stad als Rotterdam onverteerbaar omdat ze, meer nog dan de drie andere grote steden, een jonge bevolking heeft die in ruime meerderheid van allochtone afkomst is.

"We zijn met man en macht bezig om de achterstanden weg te werken. De schoolbesturen steken daar veel geld in en dat geldt ook voor de gemeente Rotterdam en dan is het wrang dat we uit Den Haag minder geld krijgen", zegt Van Keulen tegen SBM. Pogingen om staatssecretaris Dijksma op andere gedachten te brengen, hebben volgens hem tot nu toe geen effect gehad. Een lichtpuntje is wel, zegt Van Keulen, dat de overheid nadenkt over hoe het beleid na 2011 vorm moet krijgen.

In 2009 volgt er een nieuwe aanpassing en dat is dat het ministerie van OCW niet alleen meer kijkt naar het opleidingsniveau van de ouders, maar ook naar regio's waar sprake is van veel lage inkomens en uitkeringen. Hoewel Rotterdam in dat laatste opzicht aan de criteria voldoet, is Van Keulen er absoluut niet van overtuigd dat de scholen in zijn gemeente in de toekomst voldoende geld ontvangen van het rijk in het kader van de bestrijding van onderwijsachterstanden. "De regeling wordt telkens aangepast. Zeer nadrukkelijk wordt er gekeken hoe men kan bezuinigen op de kosten", aldus Van Keulen.

Het kabinet heeft inmiddels besloten om 135 miljoen landelijk uit te trekken voor het verbeteren van het onderwijs in taal en rekenen. Een klein gedeelte van dat bedrag komt op de Rotterdamse basisscholen terecht. Volgens Van Keulen compenseert dat echter bij lange na niet wat Rotterdam misloopt aan achterstandsgelden.

Overzicht Onderstaand overzicht laat zien wat de gevolgen zijn voor de scholen die vallen onder het bestuur van Kind en Onderwijs.

[[includehtml:tabel/tabel-gewichtenregeling-19-6-2008.txt]]

>>Lees in het juninummer van SBM (2008) over de aanpak van zwakke scholen in Rotterdam [1-5-3].

Reageren? Uw reactie kunt u mailen naar internetredactie@besturenraad.nl.

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs