U bent hier

Ontslag? Vraag vóór 1 mei toestemming bij UWV aan

Hebt u medewerkers in het RDDF geplaatst van wie het contract op bedrijfseconomische gronden beëindigd moet worden? Vraag dan voor 1 mei toestemming van het UWV. 

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) moet het UWV voor het bijzonder onderwijs bij bedrijfseconomische ontslagen toestemming verlenen om het dienstverband op te mogen zeggen. 

Procedure kost tijd

In verband met de opzegtermijn is het belangrijk om tijdig de aanvraag in te dienen. Zorg er in ieder geval voor dat de aanvraag voor 1 mei compleet is bij het UWV. Houd er rekening mee dat het UWV nog om extra stukken kan vragen, de aanvraag is dan nog niet geheel compleet. Pas als de aanvraag compleet is (inclusief aanvullende stukken die het UWV opgevraagd heeft) wordt de aanvraag in behandeling genomen. 

Zodra de aanvraag in behandeling is gaat de proceduretijd lopen. De proceduretijd kunt u, wanneer het UWV toestemming verleent, van de opzegtermijn aftrekken. 

Wilt u het dienstverband per 1 augustus beëindigen, zorg er dan voor dat de aanvraag voor 1 mei compleet is bij het UWV.

Een vol schooljaar RDDF

De huidige cao bepaalt dat een werknemer niet op basis van bedrijfseconomische gronden ontslagen kan worden, voordat hij een schooljaar in het RDDF is geplaatst. Er ontstond onduidelijkheid over het moment waarop het UWV de aanvraag om toestemming in dit soort gevallen in behandeling zou nemen. 

Zou het UWV dat pas doen nadat de hele RDDF-periode verstreken was, dan zouden dienstverbanden niet voor 1 augustus opgezegd kunnen worden. Dat brengt voor scholen in het bijzonder onderwijs hoge kosten met zich mee. 

Aanvragen 

De gezamenlijke cao-partijen hebben nu met het UWV afgesproken dat die aanvragen voor het einde van de RDDF-periode in behandeling neemt. 

Moet u zo’n aanvraag bij het UWV indienen? Dan is het raadzaam de brief van de cao-partijen mee te sturen. U vindt die op de site van de PO-Raad.  

Contact 

Hebt u vragen over ontslag op bedrijfseconomische grond? Of over de gevolgen van de WWZ voor uw organisatie? Neem contact op met onze juridische helpdesk 

Gratis scan tijdelijke dienstverbanden

Heeft u medewerkers die al meerdere keren een tijdelijk dienstverband hebben gehad en twijfelt u of deze werknemers vanaf 1 juli 2016 (of eerder) recht hebben op een vast dienstverband, dan kunt u dit voorleggen aan de juridische helpdesk. Wij controleren gratis welke verplichtingen u aan uw werknemers heeft

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs