U bent hier

Ontmoet Anselm Grün in Münsterschwarzach

Na een geslaagde reis in 2013 hebben Verus en OMO besloten om ook in 2016  een vijfdaagse reis te organiseren naar de Abdij Münsterschwarzach bij Würzburg in Duitsland. Deze vijfdaagse reis is bedoeld voor leidinggevenden in het onderwijs. Ook andere onderwijsorganisaties en sectoren kunnen participeren. De reis vindt plaats van woensdag 30 maart tot en met zondag 3 april 2016. Op donderdag zal de groep een ontmoeting hebben met Anselm Grün, de meest gelezen spirituele auteur van het westen.

Bijzondere plek

De abdij Munsterschwarzach is een bijzondere plek. Er wonen meer dan 100 monniken, de  abdij telt 20 bedrijven met ongeveer 300 werknemers.  Er is een bloeiend gymnasium met circa 900 leerlingen. In 2010 kwam de abdij op positieve wijze in het nieuws. Ze kreeg twee prijzen. 
De eerste was voor het Egbert-gymnasium: een prijs voor onderwijsvernieuwing van de deelstaat Beieren. Het meest wonderlijke van deze school is wel dat ouders van aankomende leerlingen daags voor de aanmeldingsdag de nacht op het schoolplein doorbrengen om er zeker van te zijn dat hun kind een plaats krijgt in de eerste klas.
De tweede prijs was voor duurzame ontwikkeling. De abdij is er in geslaagd een CO2-reductie te bereiken van 96% door het bouwen van een biogasinstallatie  voor het opwekken van elektriciteit. 
Voor meer informatie over deze abdij en de school kunt u de artikelen lezen van Ton Roumen. Deze zijn te vinden op onder de titel ‘literatuur en artikelen’.

Benedictijnse traditie

De reis is bedoeld  voor schoolleiders met een katholieke of protestantse achtergrond. Zowel voor hen die reeds ingewijd zijn  in de benedictijnse traditie als voor hen die hiermee nog onbekend zijn. Van de laatsten wordt gevraagd tevoren een of twee boeken te lezen. Gestreefd wordt naar een groep van twaalf deelnemers. Er zijn nog acht plaatsen beschikbaar.

Tijdens het programma maakt u kennis met benedictijnse spiritualiteit in relatie tot eigen spirituele groei; met benedictijns leiderschap in relatie tot  eigen ontwikkeling op het terrein van leiderschap; en met benedictijnse bedrijfsvoering van een school waar het gaat om leiderschap, organisatie, leraren en leerlingen.

Anselm Grün

Anselm Grün was tot vorig jaar de kellenaar ofwel de economisch leider van de Benedictijner Abdij van Munsterschwarzach. Toen hij in mei 2010 in Den Bosch een voordracht gaf voor leerkrachten, directeuren en bestuurders van verschillende onderwijsorganisaties, gebruikte hij niet het Duitse woord ‘Unterricht’ voor onderwijs, maar ‘Bildung’. Hij vroeg zich af welke beelden gangbaar zijn in het huidige onderwijs. Enkele van zijn vragen waren: met welk beeld van mijzelf ben ik aan het werk? Ben ik dompteur, politieagent, helper of gids? Welk beeld van zichzelf help ik een kind te ontwikkelen? Welk beeld van de mensen om zich heen gaat het kind krijgen? Welk beeld van de samenleving en van de wereld gaat het zich toe-eigenen? En tenslotte ook: welk beeld van God of van de werkelijkheid die ieder mens te boven gaat?

Een goed beeld geeft kracht en is een bron van creativiteit. Goede beelden brengen kinderen en jongeren in beweging. ‘Reikt het huidige onderwijs wel de goede beelden aan?’, is de vraag die Anselm Grün de toehoorders voorhield.

Spirituele auteur

Anselm Grün is de meest gelezen spirituele auteur van het westen. Hij heeft meer dan 200 titels op zijn naam staan die in 33 talen zijn verschenen. Daarbij gaan meerdere boeken over spiritualiteit en leiderschap. Hij schrijft vanuit een veelzijdig perspectief: de Regel van Benedictus (6e eeuw), inzichten uit de moderne psychologie, filosofie, theologie en economie en bedrijfskunde. Anselm Grün is de grondlegger van een leergang spiritualiteit en leiderschap die sinds zeven jaar ook in Nederland in de Trappistenabdij van Koningshoeven bij Tilburg gegeven wordt. Daarover vindt u hier meer informatie.

Dichtbij het dagelijks leven

De benedictijnse spiritualiteit staat dichtbij het dagelijks leven en werken van mensen. Er is niets zweverigs aan. Het is een geaarde spiritualiteit. Ze brengt ons in contact met onze innerlijke bron en toont ons een weg naar oplettendheid. Ze reinigt onze emoties en geeft een weg aan naar innerlijke vrijheid. Ze staat op de grond en zoekt verbinding met wat we hemel noemen. En ze is ruimdenkend, omdat ze ieder wil horen en niemand wil uitsluiten. Ze beschrijft de eigenlijke ontplooiing van het mens zijn. “Spiritualiteit is niet supervroom zijn, maar in je leven en werken laten zien wat jou ten diepste drijft”, aldus Anselm Grün.

Programma

Er wordt een voorbereidingsmiddag in Nederland gepland in Abdij Koningshoeven voor kennismaking, inleidingen over spiritualiteit en leiderschap en verdere invulling van het programma om maatwerk te kunnen leveren. Het programma volgt verder de dagorde van de abdij met vieringen en maaltijden. Er is voldoende ruimte voor persoonlijke bezinning, persoonlijke vragen en ontspanning. Er wordt gebruik gemaakt van velerlei werkvormen, waaronder geestelijke oefeningen, zoals bibliodrama, meditatie en gebed, en trainingsmethodieken, zoals organisatieopstellingen.

Woensdag 30 maart is bestemd voor de reis naar Münsterschwarzach, het middagmaal in het gastenhuis van de abdij, een inleiding over benedictijnse bedrijfsvoering door Br. Christoff en een rondleiding over het gehele complex om zicht te krijgen op waar we ons bevinden.

Donderdag 31 maart staat in het teken van een ontmoeting met Anselm Grün, inleiding en gesprek en oefeningen rond eigen spiritualiteit en leiderschap.

Vrijdag 1 april draait om een bezoek aan de school met een rondleiding. Er zal een gesprek zijn met Dhr. Schellens, directeur en met Br. Julian, docent levensbeschouwing en muziek.

Zaterdag 2 april is wederom bestemd voor eigen spiritualiteit en leiderschap en voor verwerking. Ook voor een uitstapje in de buurt.

Zondag 3 april sluiten we af met de viering van de abdij en een middagmaal.

Begeleiding

De begeleiding is in handen van drs. Jos van Genugten ( De Levensboom, praktijk voor zingeving spiritualiteit en leiderschap) en dr. Birgit Verstappen (Broze, spirit in bedrijf). Nadere gegevens over hen, over de kosten, en de gelegenheid om u aan te melden vindt u hier.

 

 

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs