U bent hier

Onderzoek PO-Raad bevestigt: WWZ leidt tot problemen in primair onderwijs

De WWZ maakt het vinden van vervanging nog lastiger dan het al was en leerkrachten en leerlingen zijn de dupe van de wet. Dat blijkt uit het onderzoek dat de PO-Raad liet uitvoeren naar de ervaringen met vervangen en WWZ. Het onderzoek bevestigt het beeld dat geschetst wordt bij het Meldpunt van Verus.

In opdracht van de PO-Raad vroeg DUO Onderwijsonderzoek zijn leden naar hun ervaringen met de Wet werk en zekerheid. 513 van hen vulden een vragenlijst in. De uitkomsten werden vandaag bekend. De PO-Raad pleit, evenals Verus, voor een uitzondering voor het onderwijs van de WWZ. 

Tichelaar wordt WWZ-verkenner

Vandaag werd ook bekend dat commissaris van de koning Jacques Tichelaar is aangesteld als WWZ-verkenner. Carola Schouten van de ChristenUnie had in de Kamer het initiatief genomen om een verkenner te benoemen. Die moet de knelpunten van de Wet werk en zekerheid voor het onderwijs inventariseren en oplossingen formuleren. 

Vreemd genoeg zegt minister Asscher dat de verkenner scholen moet gaan helpen de mogelijkheden beter te gaan benutten. Schouten is ontevreden over deze uitleg, en gaat een brief en debat aanvragen over de uitvoering van de motie.

WWZ leidt tot vervangersproblematiek

88% van de voor de PO-Raad geënquêteerden heeft dit schooljaar ten opzichte van vorige jaren meer moeite met het organiseren van vervanging. Van hen ziet 82% de WWZ als oorzaak. De WWZ geldt op dit moment alleen nog voor het bijzonder onderwijs, nog niet voor het openbaar onderwijs. Maar liefst 78% van de ondervraagden uit het bijzonder onderwijs wijt de vervangersproblematiek aan de WWZ. 

En werkdruk

Van de scholen/schoolbesturen die de vragenlijst invulden, heeft ruim een kwart leerlingen naar huis moeten sturen omdat zij geen vervanging konden regelen. Deze scholen zien ook de werkdruk toenemen als gevolg van de vervangingsproblematiek. 97% van alle geënquêteerden gaf aan dat bij uitval van een leerkracht werkzaamheden worden overgenomen door een collega, IB-er of schoolleider. 

In het nieuws

NRC opende vandaag met het nieuws dat de Flexwet leidt tot een tekort aan invalkrachten op scholen. Daarin zegt Verus-voorzitter Wim Kuiper dat de wet de kwaliteit van het onderwijs schaadt, en komen diverse leden van Verus aan het woord die hun WWZ-problemen bij ons meldpunt hebben gemeld. 

Bij het Meldpunt WWZ kwamen al driehonderd meldingen binnen van bestuurders, directeuren, (inval)leerkrachten en ouders. Melden kan nog steeds.

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs