U bent hier

Onderzoek naar voortgang realisatie praktijkgerichte leeromgeving

Binnenkort start het ministerie van OCW weer een onderzoek naar de voortgang van de realisatie van de praktijkgerichte leeromgeving. Het betreft nu de scholen die een aanvraag hebben ingediend voor vervangende nieuwbouw op basis van de regeling 2006 en de scholen die een aanvraag hebben ingediend voor aanpassing van hun praktijklokalen op basis van de regeling 2007. In beide gevallen moet het project klaar zijn op 1 januari 2010.

Binnenkort start het ministerie van OCW weer een onderzoek naar de voortgang van de realisatie van de praktijkgerichte leeromgeving. Het betreft nu de scholen die een aanvraag hebben ingediend voor vervangende nieuwbouw op basis van de regeling 2006 en de scholen die een aanvraag hebben ingediend voor aanpassing van hun praktijklokalen op basis van de regeling 2007. In beide gevallen moet het project klaar zijn op 1 januari 2010.

Voor de vervangende nieuwbouwprojecten is het volgende belangrijk. Besloten is dat de prestatie wordt geacht te zijn geleverd op het moment dat men met de bouwvoorbereiding of de bouw is begonnen en er een zodanige besteding aan bouwvoorbereiding of de bouw heeft plaatsgevonden dat deze het bedrag van de aanvullende subsidie overschrijdt. Hierdoor hoeft u niet meer te wachten met de gereedmelding totdat het gehele project van de vervangende nieuwbouw is afgerond.

Het vragenformulier dat u binnenkort ontvangt of misschien al heeft ontvangen kan in voorkomende gevallen dienen als gereedmelding.

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs