U bent hier

Onderzoek naar thuisonderwijs

Staatssecretaris Dijksma laat een onderzoek doen naar de wijze waarop in ons land invulling wordt gegeven aan thuisonderwijs. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek zal ze bekijken in hoeverre er een wettelijke regeling moet komen. In Nederland is het ouders sinds 1969 niet meer toegestaan om hun kinderen thuis les te geven. De Vereniging voor Thuisonderwijs pleit al jaren voor opheffing van het verbod.

Staatssecretaris Dijksma laat een onderzoek doen naar de wijze waarop in ons land invulling wordt gegeven aan thuisonderwijs. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek zal ze bekijken in hoeverre er een wettelijke regeling moet komen. In Nederland is het ouders sinds 1969 niet meer toegestaan om hun kinderen thuis les te geven. De Vereniging voor Thuisonderwijs pleit al jaren voor opheffing van het verbod.

De enige manier voor ouders om toch thuisonderwijs te kunnen geven is een beroep doen op een ontheffingsmogelijkheid in de Leerplichtwet. Als er binnen een redelijke afstand van de woning geen school is die een levensbeschouwelijke richting heeft die overeenkomt met die van de ouders, dan kan vrijstelling worden verkregen om een kind in te schrijven bij een reguliere school.

Op dit moment zijn er ongeveer 170 kinderen die ontheven zijn van de schoolplicht, o.a. van ouders die behoren tot de Zevende Dagadventisten. Ouders die op andere gronden (pedagogisch, didactisch) een beroep doen op de ontheffingsmogelijkheid in de wet om thuisonderwijs mogelijk te maken vangen bot. Jaarlijks zijn er zo'n tien rechtszaken in verband met afgewezen verzoeken.

Tot op heden is een grote meerderheid van de Tweede Kamer tegen een wettelijk regeling om thuisonderwijs toe te laten. De vorige minister van Onderwijs Van der Hoeven zei drie jaar geleden in een interview met het AD: "Ik begin er niet aan. Thuisonderwijs is niet in het belang van het kind."

Nederland neemt in Europa, samen met Griekenland en Duitsland, een uitzonderingspositie in. In andere landen is thuisonderwijs, onder uiteenlopende voorwaarden, wel toegestaan. In Ierland is dat vastgelegd in de grondwet. In België  kunnen ouders op vrij eenvoudige wijze hun kinderen zelf lesgeven.

Het onderzoek moet aan het licht brengen in hoeverre de kinderen die ontheffing hebben gekregen van de leerplicht ook daadwerkelijk onderwijs krijgen van hun ouders. Ook moet het onderzoek inzicht geven in de kwaliteit van het thuisonderwijs en hoe de overheid een vinger aan de pols kan houden.

Mr. Joke Sperling, die werkt aan een proefschrift over thuisonderwijs, zei afgelopen november in een interview met SBM, het maandblad van de Besturenraad, dat de Nederlandse parlementariërs last hebben van koudwatervrees. Zij vindt dat het principiële recht van ouders om het onderwijs aan hun kinderen te kunnen kiezen zwaarder weegt dan ongefundeerde bezwaren.

Uit de brief van Dijksma aan de Kamer blijkt verder dat het aantal leerlingen dat naar een particuliere (niet-bekostigde) school gaat de laatste jaren stabiel is. Het gaat om ongeveer 900 leerlingen in de leerplichtige leeftijd, dat is 0,04 procent van het totale aantal schoolgaande kinderen. Deze leerlingen zijn verdeeld over 34 scholen, die in grootte uiteenlopen van 1 leerling tot en met 120 leerlingen. De scholen staan onder toezicht van de inspectie.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs