U bent hier

Onderzoek naar enquêterecht in het mbo

Staatssecretaris Van Bijsterveldt laat uitzoeken of het mogelijk is om het enquêterecht in te voeren in het middelbaar beroepsonderwijs. Dit enquêterecht geeft belanghebbenden de mogelijkheid om via de rechter een onderzoek af te dwingen als het interne toezicht op een ROC (regionaal opleidingencentrum) faalt. De bewindsvrouw schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt laat uitzoeken of het mogelijk is om het enquêterecht in te voeren in het middelbaar beroepsonderwijs. Dit enquêterecht geeft belanghebbenden de mogelijkheid om via de rechter een onderzoek af te dwingen als het interne toezicht op een ROC (regionaal opleidingencentrum) faalt. De bewindsvrouw schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

Met de aankondiging van haar onderzoek reageert Van Bijsterveldt op een amendement dat PvdA-kamerlid Depla heeft ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web) over de positie van de colleges van bestuur en raden van toezicht. Depla vreest dat niemand kan ingrijpen als de interne controle door de raad van toezicht tekort schiet en de belangen van bijvoorbeeld studenten en personeel, maar ook van de overheid zelf, beschadigd worden.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt deelt die zorg, maar ze zoekt een andere oplossing dan het PvdA-Kamerlid en voelt meer voor een enquêterecht. Dat houdt in dat belanghebbenden naar de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam kunnen stappen met het verzoek om onderzoek te doen naar het functioneren van een instelling. Blijkt uit dat onderzoek dat er sprake is van wanbeleid dan kan de Ondernemingskamer ingrijpen. Bijvoorbeeld door schorsen of vernietigen van besluiten van een college van bestuur of toezichthouders of het schorsen/ontslaan van deze functionarissen. Een dergelijk enquêterecht bestaat al in de zorgsector.

De staatssecretaris gaat in gesprek met de betrokkenen in de mbo-sector over dit onderwerp, maar o.a. ook met het ministerie van Justitie, de Raad voor de Rechtspraak en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In de brief deelt de staatssecretaris verder mee dat vakorganisaties en het JOB (bond van mbo-studenten) door de MBO Raad betrokken gaan worden bij de aanpassing van de huidige governancecode. Het SP-Kamerlid De Rooij had hier eerder in een motie om gevraagd.

MBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs