U bent hier

Onderzoek: Invoering vernieuwing MBO in 2010 haalbaar

De beoogde ingrijpende vernieuwing van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) ligt op schema en de invoeringsdatum van 2010 is haalbaar. Dat schrijft een onderzoekscommissie, die op verzoek van staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs) een tussentijdse balans heeft opgemaakt. Wel stelt de commissie vast dat het tempo van de instellingen onderling nogal uiteenloopt.

De beoogde ingrijpende vernieuwing van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) ligt op schema en de invoeringsdatum van 2010 is haalbaar. Dat schrijft een onderzoekscommissie, die op verzoek van staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs) een tussentijdse balans heeft opgemaakt. Wel stelt de commissie vast dat het tempo van de instellingen onderling nogal uiteenloopt.

"Er zijn bij de invoering van de nieuwe kwalificaties grote verschillen te constateren tussen de scholen. Naast een kopgroep van scholen die eigenlijk nu al klaar zijn voor 2010 is er een groot peloton dat mooi op koers ligt, maar zijn er ook scholen die nog veel werk moeten verrichten voor augustus 2010. Onze verwachting is dat die verschillen voorlopig blijven. Dit onverlet latend het feit dat de vier te realiseren doelstellingen per 1 augustus 2010 voor elk van de scholen geldt", schrijft de commissie in haar rapportage.

De invoering van het competentiegericht onderwijs (cgo) is in politiek Den Haag niet geheel onomstreden. Met name vanuit de oppositiepartijen zijn er de afgelopen jaren vraagtekens geplaatst bij het cgo, omdat men vreest dat deze vernieuwing ten koste gaat van de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs. En onlangs heeft PvdA'er Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie onderwijsvernieuwing, in een interview met De Pers scherpe kritiek geuit op het mbo en het hbo, omdat men met de invoering van het competentiegericht onderwijs veel te hard van stapel zou lopen.

De commissie erkent dat de overgang naar een heel ander soort beroepsonderwijs een complex en ingrijpend proces is, dat van alle betrokkenen, niet in de laatste plaats docenten en leerlingen, zeer veel inspanning vergt. Toch is de commissie er, op basis van voortgangsgesprekken met de leiding van alle mbo-instellingen, van overtuigd dat de afgesproken datum van augustus 2010 nog altijd realistisch is. Wel moet er sterk gekoerst worden op het realiseren van vier procesdoelstellingen: organiseerbaarheid, haalbaarheid, betaalbaarheid en effectiviteit.

Een punt van kritiek en zorg in Den Haag is ook dat er in de scholen onvoldoende draagvlak zou zijn voor deze moderniseringsslag. De commissie stelt vast dat de colleges van bestuur daar veel aandacht voor hebben, en onder meer door regelmatige enquêtes en groepsgesprekken met docenten en leerlingen, peilen hoe de 'werkvloer' tegen de veranderingen aankijkt en welke verwachtingen men heeft.

Gezien de voortgang van de implementatie is volgens de commissie in 2010 een wettelijke verankering van de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur haalbaar. Dat zou betekenen dat in augustus 2014 alle leerlingen in het mbo een opleiding op basis van de nieuwe kwalificatiestructuur volgen.

>>Bekijk het rapport 'Op weg naar 2010 ... het vervolg'

MBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs