U bent hier

Onderzoek College bescherming persoonsgegevens

Het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) onderzoekt of po-scholen zich houden aan de informatieplicht om een onderwijskundig rapport te verstrekken aan het vo. Daarvoor worden basisscholen bezocht en steekproefsgewijs leerlingendossiers bekeken. We hebben het Cbp hierover benaderd. Volgens het Cbp zijn scholen verplicht mee te werken aan het onderzoek en hebben de onderzoekers vrijelijk toegang tot de dossiers van alle leerlingen. Dit geldt voor de papieren dossieradministratie en voor de elektronische administratie.

Het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) onderzoekt of po-scholen zich houden aan de informatieplicht om een onderwijskundig rapport te verstrekken aan het vo. Daarvoor worden basisscholen bezocht en steekproefsgewijs leerlingendossiers bekeken. We hebben het Cbp hierover benaderd. Volgens het Cbp zijn scholen verplicht mee te werken aan het onderzoek en hebben de onderzoekers vrijelijk toegang tot de dossiers van alle leerlingen. Dit geldt voor de papieren dossieradministratie en voor de elektronische administratie.

Onderwijskundig rapport De Wet op het primair onderwijs (Wpo) schrijft voor dat basisscholen een afschrift van het onderwijskundig rapport aan de vo-school verstrekken en ook aan de ouders van een leerling. Basisscholen zijn verplicht zo'n rapport op te stellen.

In het onderwijskundig rapport worden gegevens vastgelegd over zaken die van invloed kunnen zijn op de prestaties in het voortgezet onderwijs, zoals faalangst, concentratieproblemen en gezondheidsproblemen. In het rapport mogen echter niet meer gegevens dan noodzakelijk worden opgenomen.

Informatieplicht Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn scholen verplicht ouders hierover te informeren. Scholen moeten aan ouders uitleggen welke gegevens van een leerling verzameld worden, welke gebruikt worden en aan wie de school wanneer welke gegevens wil verstrekken en met welk doel. Ouders moeten de gelegenheid krijgen correcties aan te brengen voordat het onderwijskundig rapport doorgestuurd wordt aan de school in het voortgezet onderwijs.

Aandachtspunten voor scholen

  • bedenk waarvoor het onderwijskundig rapport bedoeld is en neem alleen noodzakelijke informatie op
  • verstrek een afschrift aan de ouders
  • stel ouders in de gelegenheid om gegevens te corrigeren
  • stuur vervolgens het onderwijskundig rapport naar de vo-school

Meer informatie Voor nadere informatie en advies over privacy-kwesties kunt u terecht bij mr. Nienke Daniëls of mr. Jolien Janse. Ze kunnen bijvoorbeeld samen met u het privacybeleid voor uw organisatie opstellen of uw bestaande beleid stroomlijnen.

>>De Besturenraad heeft meegewerkt aan een modelprivacyreglement leerlinggegevens [1-1-5-54]. Dat kan u helpen bij het formuleren van uw privacybeleid.

 

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs