U bent hier

Onderwijsraad wil (af)splitsing scholen als laatste optie

Ouders die niet tevreden zijn over het onderwijsaanbod van de school van hun kinderen zouden in de gelegenheid moeten worden gesteld om die school los te weken van het bestuur. Maar die mogelijkheid voor (af)splitsing zou pas in beeld mogen komen als andere oplossingen geen soelaas bieden. Dat is de kern van een advies van de Onderwijsraad over verzelfstandiging van bestaande scholen.

Ouders die niet tevreden zijn over het onderwijsaanbod van de school van hun kinderen zouden in de gelegenheid moeten worden gesteld om die school los te weken van het bestuur. Maar die mogelijkheid voor (af)splitsing zou pas in beeld mogen komen als andere oplossingen geen soelaas bieden. Dat is de kern van een advies van de Onderwijsraad over verzelfstandiging van bestaande scholen.

Met het advies haakt de Onderwijsraad in op het debat dat een periode van (bestuurlijke) schaalvergroting in het onderwijs heeft opgeleverd. Daarbij is er meer aandacht voor eventuele negatieve aspecten van dit proces zoals een beperking van keuzevrijheid voor ouders. De Onderwijsraad heeft in een eerder advies gepleit voor het creëren van een mogelijkheid voor ouders om een school te verzelfstandigen met als doel een ander gewenst onderwijsaanbod te realiseren.

In het advies stelt de Onderwijsraad als voorwaarde dat de wens afkomstig moet zijn van een grote groep ouders. In eerste instantie zal onderzocht moeten worden of aan de behoefte van de ouders binnen het schoolbestuur tegemoet kan worden gekomen (interne verzelfstandiging). Mocht dat geen perspectief bieden dan kan er eventueel pas sprake zijn van (af)splitsing door bestuurlijke overdracht aan een ander bestuur of aan een geheel nieuw bestuur (externe verzelfstandiging).

Het besluit zal in alle gevallen pas na een zorgvuldige procedure genomen kunnen worden met een cruciale inbreng van de medezeggenschapsraad. En twee derde van de docenten moet zich achter het initiatief scharen.

De Onderwijsraad constateert dat het in de huidige planningssystematiek in de meeste gevallen nagenoeg onmogelijk is voor ouders om zelf het initiatief te nemen tot het stichten van een school, vooral in gebieden waar sprake is van een bestuurlijk monopolie. De raad wil dat de regelgeving op dat punt versoepeld wordt.

Verder vraagt de raad zich af of het niet wenselijk is om naast de levensbeschouwelijke of godsdienstige richtingen ook ruimte te maken voor 'pedagogische richtingen'.

 

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs