U bent hier

Onderwijsraad pleit voor opgelegde democratie

In het onderwijs is ruimte nodig voor schaalverkleining, in het denken althans. Maar de opvatting van de Onderwijsraad dat grote eenheden de keuze van ouders beperken, is niet per definitie waar. In het advies over de ‘menselijke maat’, dat de raad deze week aan de Kamer aanbood, onderschat zij het belang van duidelijke machtsverhoudingen binnen het onderwijs.

Schoolbestuur verantwoordelijk
Als de Onderwijsraad meer eigenheid per school wil zien, zoekt zij de oplossing ten onrechte in decentralisatie. Een schoolbestuur kan prima verantwoordelijk zijn voor eigenheid per locatie. Ook wanneer zij een groot aantal scholen bestuurt. De overheid kan daaraan bijdragen door regelgeving die teveel gericht is op uniformiteit, af te schaffen.

Intrinsieke professionaliteit
Het lijkt er op dat de raad verandering om de verandering wil. In haar advies schrijft zij: “De raad vindt dat de discussie te veel in een discussie rond formele bevoegdheden en macht is beland, zoals de formele ‘afperking’ in de vorm van een wettelijk vastgelegd professioneel statuut. Deze ‘machtsgerichte’ benadering levert uiteindelijk te weinig op aan inhoudelijke en ‘intrinsieke’ professionaliteit waar docenten en leraren zekerheid en helderheid aan kunnen ontlenen in hun dagelijkse werk. In alle debatten over de schaal en organisatie zal per saldo toch de toets daar moeten liggen: wat docenten en leraren in hun beroepsuitoefening aan kracht meenemen en uitstralen.”

Opgelegde democratie
Als docenten meer ‘intrinsieke professionaliteit’ willen, moeten zij deze zelf pakken. Samen met de vakorganisaties kunnen zij deze best waarmaken, als ze daar behoefte aan hebben. Tot die tijd is het advies van de Onderwijsraad niet meer dan opgelegde democratie voor leerkrachten.

Download
Lees hier de samenvatting van het Onderwijsraadadvies Verzelfstandiging II

MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs