U bent hier

Onderwijsraad: Onderwijs gaat om kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming

Onderwijs is er niet alleen om leerlingen een diploma te bezorgen, adviseerde de Onderwijsraad al eerder. Deze week publiceerde hij een nieuw advies: er moet breder naar onderwijskwaliteit gekeken worden. Want onderwijs is er voor kwalificatie én socialisatie en persoonsvorming. Het advies van de raad sluit nauw aan bij Verus’ visie op onderwijskwaliteit. 

De overheid en het onderwijsveld zijn het erover eens dat de opdracht van het onderwijs breed is. scholen verwantwoorden zich nu over een te smal deel van de onderwijskwaliteit. Er moet een gezamenlijke visie komen op de ‘brede opdracht’ van het onderwijs, anders is het lastig praten.

Vicieuze cirkel

De Onderwijsraad beschrijft in zijn deze week verschenen advies De volle breedte van onderwijskwaliteit een vicieuze cirkel: “Kwaliteit in brede zin wordt in toezicht en verantwoording nog nauwelijks gewaardeerd, daardoor brengen scholen kwaliteit beperkt in beeld, wat de erkenning voor de bijdrage van scholen op het brede terrein van onderwijs in de weg staat.”

Biestasiaans advies

Verus schreef in november een reactie op het hoofdlijnenadvies van het Platform #Onderwijs2032. Daarin ontvouwde Verus zijn visie op het ‘waartoe’ van onderwijs. 

In deze visie staat de drievoudige opdracht ‘kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming’ centraal. Daarbij heeft Verus zich laten inspireren door de ideeën van Gert Biesta. In het advies van de Onderwijsraad komen deze ideeën terug. Geen wonder, Biesta is lid van de Onderwijsraad. 

Verus startte vorig jaar het project ‘Goed onderwijs en kwaliteit’. In dit project formuleren wij een visie op de kwaliteit van het katholiek en christelijk onderwijs. Dit advies is voor ons een bevestiging om hiermee voortvarend door te gaan. Daarbij kunnen we gebruik maken van prof. Biesta die sinds kort aan Verus verbonden is als wetenschappelijk adviseur. 

De raad geeft drie adviezen om de onderwijskwaliteit te verbreden:

  1. Gebruik voor een brede opvatting van onderwijskwaliteit een gemeenschappelijk referentiekader. Wat de raad betreft gaat onderwijs om drie doeldomeinen: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. En die zijn niet te scheiden.
  2. Maak kwaliteit over de volle breedte inzichtelijk. Scholen moeten een eigen visie ontwikkelen op inhoud en samenhang van bovenstaande doeldomeinen. Én ze moeten hun brede kwaliteit inzichtelijk maken. Da’s lastig. Daarom adviseert de raad verdergaande samenwerking tussen wetenschap en onderwijspraktijk. “Met aandacht voor de ontwikkeling van instrumenten die aansluiten bij de brede opvatting van scholen.”
  3. Leg over onderwijskwaliteit in brede zin verantwoording af via procestoezicht. Scholen moeten zich horizontaal verantwoorden over hun brede onderwijskwaliteit en daarvoor met ouders, medezeggenschapsraad en raad van toezicht in dialoog. Voor wat betreft de verantwoording richting inspectie moet de school in het schoolplan onderwijskwaliteit in brede in opnemen en beveelt hij procestoezicht aan.

Geen sturende werking

Bij het derde advies merkt Verus op dat het voorgestelde procestoezicht niet mag leiden tot een sturende werking van de overheid op de invulling van brede onderwijskwaliteit.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs