U bent hier

Onderwijsraad: denk mee over advies taal en rekenen

Om goed deel te kunnen nemen aan het onderwijs en de samenleving, zijn taal en rekenen onmisbaar. De beheersing van de Nederlandse taal en rekenen/wiskunde is eveneens ontzettend belangrijk bij het verwerven van kennis en vaardigheden in alle andere vakken of leergebieden. De laatste jaren zijn er zorgen over het afnemende niveau van taal en rekenen, daarom stelt de Onderwijsraad de volgende adviesvraag: wat is nodig om de beheersing van taal en rekenen te verhogen? Ook jij mag input leveren voor de totstandkoming van dit onderzoek. Denk jij mee?

Taal geeft toegang tot de vakinhoud: bijvoorbeeld door het lezen en schrijven van teksten, het volgen van uitleg, het geven van een presentatie of het voeren van een debat. Ook rekenen en wiskunde zijn op deze manier voorwaardelijk, schrijft de Onderwijsraad op haar website. Zo hebben leerlingen rekenen en wiskunde nodig voor het lezen en begrijpen van grafieken en tabellen in andere vakken. Daarom is het zorgen dat leerlingen voldoende geletterd en gecijferd zijn een belangrijke taak van het onderwijs.

Beheersing loopt terug

De zorgen over het taal- en rekenniveau zijn niet voor niets. Internationaal vergelijkende studies en onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs laten zien dat de beheersing van lezen, schrijven en rekenen terugloopt. Daarom ziet de Onderwijsraad aanleiding om de adviesvraag van de Tweede Kamer te specifiëren op taal en rekenen: ‘’Wat is nodig om de beheersing van taal en rekenen te verhogen?” Hierbij focust de raad zich op de Nederlandse taal en rekenen in alle fases van het onderwijs: van vroegschoolse educatie tot en met een leven lang ontwikkelen.

De Onderwijsraad vraagt ook jou om mee te denken over het onderwerp. Zo zijn voorbeelden, analyses en suggesties welkom. Deze informatie wordt gebruikt om tot een goed afgewogen advies te komen. Dit advies zal naar verwachting in het najaar van 2022 verschijnen. Jouw input kun je tot en met 15 april 2022 insturen.

Stuur schriftelijke input naar de Onderwijsraad

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs