U bent hier

Onderwijsraad: ‘Antipestwet is inbreuk op autonomie scholen’

De Onderwijsraad raadt staatssecretaris Dekker af de antipestwet in te voeren. Met de wettelijke verplichting een goedgekeurd antipestprogramma te gebruiken, treedt de overheid in de autonomie van scholen. 

Verus heeft altijd geprotesteerd tegen deze ontwikkeling waarbij de overheid steeds meer treedt in de eigen keuze van scholen op het gebied van onderwijs en pedagogiek. Een veilig schoolklimaat en het tegengaan van pesten is van groot belang, maar het wetsvoorstel gaat te ver.

Overbodig en een inbreuk

Volgens het deze week verschenen advies van de Onderwijsraad is het Wetsvoorstel sociale veiligheid op school:

  1. Overbodig. Omdat de overgrote meerderheid van scholen werk maakt van sociale veiligheid en aandacht voor pesten daar bij hoort. Bovendien meent de raad dat de verplichting zorg te dragen voor sociale veiligheid al wettelijk is geregeld, zij het impliciet. 
  2. Een inbreuk op de autonomie van scholen. “Door scholen te gebieden een keuze te maken uit een lijst van antipestprogramma’s die vooraf aan een goedkeuringsprocedure zijn onderworpen, treedt de overheid naar het oordeel van de raad onnodig in het pedagogisch-didactisch terrein waarop scholen (een vergaande mate van) autonomie toekomt.” Scholen moeten in de gelegenheid zijn om een eigen aanpak te ontwikkelen, dat past volgens de Onderwijsraad ook aan bij de vrijheid die scholen hebben om hun onderwijs en overige beleid vorm te geven op een manier die bij hun pedagogisch-didactische visie.

Uitvoering motie

In juli nam de Tweede Kamer een motie van Vera Bergkamp (D66) en Brigitte van der Burg (VVD) aan waarin staat dat er van het verplicht gebruik van vooraf goedgekeurde antipestprogramma’s kan worden afgezien als de PO- en VO-raad vóór 1 oktober met een aanpak voor veilige scholen en een effectieve bestrijding van pesten komen. De sectorraden zijn hier nu mee bezig. Verus gaat er vanuit dat deze aanpak voldoende ruimte laat voor scholen om op hun eigen manier invulling te geven aan het realiseren van een veilig schoolklimaat.


PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs