U bent hier

Onderwijsbegroting: welke moties haalden het?

Tijdens de behandeling van de Onderwijsbegroting hebben de Kamerleden in totaal 46 moties ingediend. Vorige week gaven we een overzicht van de opvallendste moties. Deze week stemde de Kamer. Welke moties het haalden? We hebben de meest relevante voor u op een rijtje gezet.

In totaal werden 12 moties aangenomen, 25 moties verworpen, 2 moties ingetrokken en 7 moties aangehouden. Hieronder de aangenomen moties, met een korte uitleg van de inhoud.

Celik (PvdA) /Biskop (CDA): vrijwillige ouderbijdrage
De regering  moet scholen voor basis-, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie nogmaals nadrukkelijk wijzen op het onverplichte karakter van de vrijwillige ouderbijdragen. De Inspectie  moet alert reageren op elk signaal dat een school de vrijwillige bijdrage een verplicht karakter heeft gegeven.

Celik (PvdA) /Biskop (CDA): keuze voor techniek
De ministers van OCW en ELI moeten in overleg met werkgevers tot een plan komen om de keuze voor techniek in aansluiting op de arbeidsmarkt te bevorderen, met resultaatverplichtingen.

Celik (PvdA): onderadvisering
De bestaande onderzoeken naar onderadvisering moeten worden aangevuld en uitgebreid met onderzoek bij dezelfde leerlingenpopulatie naar onderadvisering in de zin van schooladviezen van de basisschool die duidelijk te laag zijn gebleken in de latere schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs.

Elias (VVD): vrijheid van onderwijs
Kwalitatieve misstanden in het onderwijs mogen niet gelegitimeerd worden met een beroep op het artikel 23 (Vrijheid van onderwijs). Op korte termijn moeten kwalitatieve misstanden bestreden en voorkomen worden zonder de vrijheid van onderwijs aan te tasten.

Biskop (CDA) /Ortega-Martijn (CU): bureaucratie
De regering moet met alle betrokkenen afspraken maken voor een merkbare vermindering van de regeldruk en bureaucratie in het onderwijs. Kamer moet hierover geïnformeerd worden voor de Voorjaarsnota.

Van der Ham (D66) /Biskop (CDA): stages in industriële omgevingen
Er moet onderzocht worden hoe er binnen de kaders van de Arbeidswet en de daaraan ten grondslag liggende internationale verdragen, meer mogelijkheden kunnen worden gecreëerd om leerlingen stage te laten lopen en kennis te vergaren in technische werkomgevingen, zoals de industrie. De resultaten moeten worden meegenomen in het Masterplan Techniek.

Van der Ham (D66) /Biskop (CDA): herinvoering van de meestertitel
In samenwerking met de ambachtelijke brancheorganisaties moet onderzocht worden hoe de "meestertitel" voor excellent ambachtelijk vakmanschap (her-)ingevoerd kan worden.

Beertema (PVV): criteria voor het contactuur
De tijd dat onderwijsinstellingen 50% van het onderwijsbudget uitgeven aan het primair proces en dus 50% aan overhead is voorbij. 80% primair proces en maximaal 20% overhead de norm zou moeten zijn. De regering moet dat uiterlijk voor eind 2014 verwezenlijken, op basis van een eenduidige, landelijke definiëring waarin heldere criteria voor het contactuur zijn opgenomen.

Beertema (PVV) /Jadnajansing (PvdA): nader definiëren van het begrip contactuur
De regering moet het begrip contactuur in het hoger beroepsonderwijs nader definiëren en daarin de drie criteria uit het voortgezet onderwijs opnemen.    

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs