U bent hier

Onderwijsbegroting: geef scholen de ruimte

De Onderwijsbegroting 2009 bevat forse investeringen in de kwaliteit van het onderwijs. De grootste daarvan - verbetering van de lerarensalarissen, verbetering van het taal- en rekenonderwijs en bestrijding van schooluitval - waren al bekend. De Besturenraad juicht deze investeringen toe, mits ze niet leiden tot meer overheidsbemoeienis. Scholen moeten de ruimte krijgen bij de besteding van extra middelen zonder bureaucratische verantwoordingsplicht.

De Onderwijsbegroting 2009 bevat forse investeringen in de kwaliteit van het onderwijs. De grootste daarvan - verbetering van de lerarensalarissen, verbetering van het taal- en rekenonderwijs en bestrijding van schooluitval - waren al bekend. De Besturenraad juicht deze investeringen toe, mits ze niet leiden tot meer overheidsbemoeienis. Scholen moeten de ruimte krijgen bij de besteding van extra middelen zonder bureaucratische verantwoordingsplicht.

We roepen de bewindslieden van OCW op om een van de pijlers van hun streven naar kwaliteitsverbetering - "vertrouwen in de professionaliteit van schoolbesturen" - daadwerkelijk gestalte te geven. Bij de uitvoering van de aangekondigde maatregelen moet ruimte zijn voor lokaal maatwerk. Tot de professionaliteit van schoolbesturen, directies en professionals behoort ook dat zij de kwaliteit van het onderwijs op eigen wijze invullen. In het christelijk onderwijs zal die invulling verbonden zijn met de christelijke identiteit. Die ruimte moet er blijven.

Bij vertrouwen in de professionaliteit van schoolbesturen hoort vermindering van regeldruk en administratieve lasten. Op dat terrein toont de beleidsagenda van de bewindslieden weinig ambitie. Alle maatregelen die zij noemen, zijn al in de vorige kabinetsperiode ingezet. Uit het Boek der Overbodigheden dat de Besturenraad eerder dit jaar samenstelde uit regelgeving die scholen als overbodig beschouwen, blijkt dat veel scholen de beloofde vermindering van de regeldruk nog niet ervaren.

Ook bij de vormgeving van de bestuurlijke verhoudingen in onderwijsinstellingen is maatwerk geboden. De Besturenraad dringt er daarom nogmaals bij de minister op aan om onderwijsinstellingen in de voor eind 2008 aangekondigde 'Goed Bestuur-wetgeving' ruime mogelijkheden voor hun bestuurlijke inrichting te bieden. Alleen op die manier zullen de broodnodige wettelijke kaders recht doen aan de brede pedagogische en denominatieve differentiatie onder onderwijsaanbieders.

>>Hoofdpunten van de Onderwijsbegroting 2009

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs