U bent hier

Onderwijs in de verkiezingsprogramma’s op een rij

Alle verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart zijn inmiddels gepubliceerd. U wilt natuurlijk weten wat de verschillende politieke partijen voor plannen hebben met het onderwijs. Verus zet dat voor u op een rij. 

Natuurlijk heeft Verus voordat de partijen de pen oppakten, onze speerpunten voor de verkiezingsprogramma’s toegestuurd. Ook hebben we met diverse partijen hierover gesproken.

Opvallend tot nu toe

De PVV heeft maar één wens op onderwijsgebied: alle islamitische scholen dicht. 

50PLUS wil de Ambachtsschool en MAVO in ere herstellen en wil dat de positie, de beloning en het gezag van de leraar wordt versterk. 

D66 wil dat de leraar eigenaar is van zijn eigen les(methodes) en de onderwijsinspectie niet over zijn schouder meekijkt, maar toetst of het onderwijs voldoet aan de wettelijke vereisten. Alleen wanneer het heel erg slecht gaat mag de inspectie zich ook bezig houden met de manier waarop het onderwijs wordt vormgegeven.

GroenLinks is van mening dat het onderwijs wordt gedomineerd door het economisme. “Vanaf jonge leeftijd worden kinderen opgeleid tot producten voor de arbeidsmarkt.”

VVD wil kwaliteitsafspraken maken met elke onderwijsinstelling voor hoger onderwijs. Als deze afspraken worden nagekomen, volgt een financiële beloning.

Het CDA: "Vanuit onze historie en visie op de samenleving staan wij als partij pal voor de vrijheid van onderwijs". De partij wil binnen de huidige scholengemeenschappen brede en meerjarige brugklassen stimuleren.

Scholen moeten afspraken maken over een eerlijke verdeling van leerlingen met een achterstand, vindt de SP.

Alle scholen moeten bijzonder, wil de ChristenUnie. Scholen zijn immers niet van de overheid maar van de samenleving.

De PvdA wil brede brugklassen in drie stromen - voorbereidend hoger onderwijs, beroepsonderwijs en vakonderwijs. Na drie jaar vindt selectie plaats voor de uiteindelijke stroom van diplomering. 

Als het aan VNL ligt wordt 'bijzonder religieus onderwijs' niet meer door de overheid gefinancierd, de partij wil daartoe artikel 23 aanpassen. 

De PvdD wil dat scholen niet worden afgerekend op cijfers, maar op de daadwerkeiljke ontwikkeling van de leerling.

Het is niet aan de overheid om vast te stellen wat excellent onderwijs is, vindt de SGP.

Van DENK moeten scholen wettelijk verplicht worden om intercultureel contact tussen leerlingen te bevorderen en organiseren, door bijvoorbeeld 'vriendschapsscholen' te vormen. 

Overzicht 

Lees hier wat de partijen van plan zijn voor het onderwijs 

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs