U bent hier

Onderwijs als digitaal erfgoed

De Onderwijsraad bestaat 90 jaar, en om die mijlpaal luister bij te zetten is er een nieuwe website gelanceerd onder de noemer 'Geheugen van het onderwijs'. Op deze site staan talloze adviezen en andere documenten die de Onderwijsraad sedert de oprichting in 1919 heeft geproduceerd. De bedoeling is om de site uit te breiden met andere stukken uit de onderwijshistorie.

De Onderwijsraad bestaat 90 jaar, en om die mijlpaal luister bij te zetten is er een nieuwe website gelanceerd onder de noemer 'Geheugen van het onderwijs'. Op deze site staan talloze adviezen en andere documenten die de Onderwijsraad sedert de oprichting in 1919 heeft geproduceerd. De bedoeling is om de site uit te breiden met andere stukken uit de onderwijshistorie.

De onderwerpen op onderwijserfgoed.nl zijn thematisch en op periode gerangschikt en met de zoekmachine kan heel eenvoudig naar specifieke documenten worden gezocht. De bezoeker kan er antwoorden vinden op vragen als: Wanneer ging de bewaarschool over in het kleuteronderwijs en waarom? Wat regelde de Mammoetwet precies? Hoe zat het ook alweer met de tweefasenstructuur in het wetenschappelijk onderwijs? Wat doet het volwassenenonderwijs in de roc's?

De documenten uit de archieven van de Onderwijsraad zijn de afgelopen jaren gedigitaliseerd. Tot in de jaren zeventig zijn dat stukken die op een typemachine werden getypt. Heel lang beschikte de raad over slechts één typemachine, waarop jaarlijks vele honderden officiële stukken (waaronder heel veel adviezen over bijvoorbeeld ontheffingen) werden verwerkt.

De archiefstukken die nu digitaal zijn te raadplegen zijn in hoofdzaak adviezen van enige omvang of importantie over beleid en wetgeving. Adviezen over wetstoepassing zijn in de regel niet opgenomen.

Alle belangrijke onderwerpen komen aan bod, in alle onderwijssectoren: primair, voortgezet en hoger onderwijs, en middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Daarmee krijgt de bezoeker van de site in een oogopslag zicht op de ontwikkelingen die het Nederlandse onderwijs doormaakte in bijna een eeuw tijd.

Volgens Adrie van der Rest, secretaris van de Onderwijsraad, is het digitaliseren van de adviezen slechts een begin. "We hebben de ambitie de site uit te breiden met de verslagen van de Inspectie van het Onderwijs, oude schoolboeken en prenten, de belangrijke beleidsstukken van bewindslieden én parlementaire verslagen van de besprekingen daarvan."

>>Meer informatie op www.onderwijserfgoed.nl

WO | HBO | MBO | PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs