U bent hier

Onderwijs aan ernstig meervoudig beperkt kind rechtstreeks bekostigd

Het onderwijs aan kinderen met een ernstig meervoudige beperking moet rechtstreeks aan de school bekostigd worden. Dat staat in het regeerakkoord. Speciale scholen en ouders, die hier jarenlang voor streden, zijn positief, maar ontkurken de champagne pas als bekend is hoe dit plan wordt uitgewerkt.

Ernstig meervoudig beperkte kinderen hebben een combinatie van een (zeer) ernstige verstandelijke beperking (IQ tot 35), een lichamelijke beperking en bijkomende stoornissen waardoor extra zorg in het onderwijs nodig is. Dat kost wat, zeker 21.000 euro per jaar, maar de groep EMB-leerlingen is klein. Het zijn er niet meer dan 2.500.

Twee geldstromen

Al jarenlang vragen scholen voor speciaal onderwijs en ouders om rechtstreekse bekostiging van het onderwijs aan deze kinderen. Nu moet de school over de zorg aan EMB-kinderen namelijk altijd onderhandelen met zowel het samenwerkingsverband passend onderwijs als met de ouders: de eerste gaat over het geld voor passend onderwijs, de laatsten beheren het zorgbudget van hun kind dat deels bestemd is voor zorg in het onderwijs.

Het nieuwe kabinet wil rechtstreekse bekostiging. In het regeerakkoord staat het zo:
Ook zal het kabinet, mede met het oog op leerlingen met een ernstig meervoudige handicap, bezien hoe de zorg voor leerlingen binnen een beperkt aantal onderwijsinstellingen met complexere casuïstiek direct uit de middelen voor zorg in onderwijstijd kan worden gefinancierd. De zorg thuis dient daarbij adequaat te blijven. 

De combinatie van passend onderwijs en zorg vanuit verschillende financieringsbronnen wordt eenduidiger en eenvoudiger geregeld.

Uitwerking volgt

Hoe het onderwijs aan deze kinderen exact bekostigd gaat worden, en of zij leerrecht krijgen tot hun 21e, zal nog onderzocht worden. Maar dit kabinet zet voor EMB-kinderen een flinke stap in de richting van het onderwijs waar zij recht op hebben. 

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs