U bent hier

Ondanks onderhandelaarsakkoord cao po blijft WWZ-ongelijkheid

Het is goed dat er eindelijk een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao in het primair onderwijs ligt. Wel blijft er ongelijkheid bestaan tussen openbaar en bijzonder onderwijs op het punt van de WWZ. Deze ongelijkheid was ook niet aan de cao-tafel op te lossen. Het bijzonder onderwijs moet extra personeel aanstellen om vervangingsproblematiek op te lossen en krijgt te maken met meer kosten en bureaucratie.

In het kort

Hieronder treft u een opsomming aan uit het Onderhandelaarsakkoord van de nieuwe instrumenten en wijzigingen voor het bijzonder onderwijs met betrekking tot de ketenregeling/vervangingsproblematiek:

1. Vervangingsbeleid

 • Er moet met instemming van de PGMR een vervangingsbeleid worden opgesteld;
 • Het advies is om de oudergeleding hierbij te betrekken;
 • Dit beleid moet gebaseerd zijn op de historische vervangingsbehoefte;
 • Werkgever moet hierin beschrijven op welke manier vervanging wordt georganiseerden met welk type contract;
 • Er moet gewerkt worden in de volgorde van vast, vast/flexibel naar flexibel: van vaste contracten op bestuursniveau, met inzet op het niveau van de school, bovenschools en bovenbestuurlijk;
 • Vaste overeenkomsten met een tijdelijke uitbreiding;
 • Tijdelijke overeenkomsten;
 • Tijdelijke overeenkomsten met tijdelijke uitbreidingen;
 • Min-max-contracten;
 • En het bindingscontract voor tenminste 1 uur.

2. De ketenbepaling

 • Wordt ruimer, met een maximum van 6 contracten alvorens een recht op vaste aanstelling ontstaat;
 • En de maximumduur wordt verlengd naar 36 maanden alvorens een recht op vaste aanstelling ontstaat.

3. Uitwerking instrumenten

 • Min-max contracten zijn uitsluitend voor vervanging en kennen een verhouding van 1:2,5(bij bijvoorbeeld 8 uur vast is er een maximale uitbreiding tot 20 uur);
 • Het bindingscontract moet worden afgesproken voor tenminste 1 uur per week en mag uitsluitend voor onvoorziene en onplanbare vervanging worden ingezet. De bindingsuren zelf mogen niet worden gebruikt voor vervanging maar moeten worden ingezet voor professionalisering/duurzame inzetbaarheid en teamactiviteiten. De uitbreiding op de bindingsuren is uiteraard wel bedoeld voor vervanging. 

4. Wachtgeldregeling en transitievergoeding

Het onderhandelingsakkoord voorziet ook in twee verschillende wachtgeldregelingen: één voor het openbaar onderwijs en één voor het bijzonder onderwijs.

Inhoudelijk verschillen beide regelingen niet erg:

 • In beide varianten wordt de ww aangevuld naar de oude situatie van maximaal 38 maanden;
 • De aanvullende uitkering wordt in beide regelingen gelijk qua hoogte en duur gelijk
 • En de extra aansluitende aanvulling is qua hoogte gelijk: 65% van de gemaximeerde berekeningsgrondslag.

Het verschil tussen beide varianten is:

 1. In het bijzonder onderwijs wordt de ww de eerste 6 maanden tot 75 % aangevuld, terwijl werknemers in het openbaar onderwijs de eerste 12 maanden een aanvulling tot 78% ontvangen.
 2. De aansluitende uitkering in het bijzonder onderwijs vanaf 10 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd blijft mogelijk, terwijl werknemers in het openbaar onderwijs vanaf 53 jaar aanspraak hebben op deze uitkering.
 3. In het bijzonder onderwijs werknemers naast de wachtgeldregeling aanspraak hebben op de transitievergoeding, en werknemers in het openbaar onderwijs niet.

De wachtgeldregeling voor het bijzonder onderwijs biedt werknemers tot 1 september 2018 de gelegenheid om te kiezen voor de regeling zoals die voor het openbaar onderwijs geldt of voor de regeling van het bijzonder onderwijs.

Kiest een werknemer voor de regeling van het bijzonder onderwijs, dan ontstaat er tevens een recht op transitievergoeding. Deze kan oplopen tot € 76.000! Nu de wachtgeldregeling van het openbaar onderwijs in veel gevallen slechts marginaal beter is dan de regeling in het bijzonder onderwijs, is de verwachting dat veel werknemers toch zullen kiezen voor de regeling van het bijzonder onderwijs in combinatie met de transitievergoeding.

Ongelijkheid blijft bestaan

In het onderhandelaarsakkoord is geprobeerd om een oplossing te vinden voor de vervangingsproblematiek die de WWZ voor het bijzonder onderwijs veroorzaakt. Werkgevers in het bijzonder onderwijs moeten extra personeel aanstellen om vervangingsproblemen op te lossen en ontvangen geen bekostiging voor deze extra kosten. Daarnaast krijgt het bijzonder onderwijs te maken met een transitievergoeding, maar het openbaar onderwijs niet. Dat heeft de wetgever niet bedoeld toen hij honderd jaar terug de financiële gelijkstelling in het onderwijs invoerde.

Deze gelijkstelling was bedoeld om de diverse onderwijssoorten een gelijke financiële positie te geven en daarmee gelijke kansen voor de leerlingen. Deze keuze van de grondwetgever lijkt met de invoering van de WWZ voor het bijzonder onderwijs, nu doorkruist te worden.

Amendement oplossing via wet niet in stemming

Afgelopen dinsdag diende Carola Schouten van de ChristenUnie samen met Van Weyenberg (D66) en Heerma (CDA) een amendement in om de vervangers in het primair onderwijs niet onder de ketenbepaling te laten vallen, zoals minister Asscher ook voor seizoenarbeiders een uitzondering maakt. Zij wilden via een wetswijziging tot een oplossing komen voor de vervangingsproblematiek in het primair onderwijs.

Woensdagochtend kwam echter ook naar buiten dat er een onderhandelaarsakkoord was gesloten over de nieuwe cao po. De ChristenUnie heeft daarom besloten om het amendement donderdagmiddag niet stemming te brengen. 

Reactie CNV Onderwijs en PO-Raad

Verus heeft donderdagmiddag de PO-Raad en CNV Onderwijs benaderd om dit artikel voor te leggen. Helen Adriani van CNV Onderwijs laat in reactie weten dat de bonden er bij het vervangingsfonds op aandringen om de kosten voor het extra personeel voor vergoeding in aanmerking te laten komen. In reactie laat Hugo Levie van de PO-Raad weten dat de ongelijkheid niet aan de cao-tafel kon worden opgelost, maar dat desondanks het maximale onderhandelingsresultaat is bereikt voor het bijzonder onderwijs. Hij is blij dat de vakbonden de PO-Raad nu gaan steunen in het realiseren van een snelle aanpassing van de regels van het VF en PF. Vervanging op basis van de contractvormen moet vanaf 1 juli inderdaad gewoon vergoed worden voor de besturen die nog geen eigen risico drager zijn.

Beeld Uberoff202

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs