U bent hier

OMO ontwikkelt sportcomplex met twee scholen in Helmond

Miljoenen investeren in een sportcampus. Welk schoolbestuur durft dat nog? OMO doet het in Helmond. “We denken vanuit het onderwijs, maar proberen de verbinding te maken met de stad.”

Ons Middelbaar Onderwijs en de gemeente Helmond worden samen eigenaar van een nieuw te bouwen sportcampus. OMO investeert 30 miljoen euro om daar nieuwbouw van het Dr.-Knippenbergcollege, Praktijkschool en sportzalen te laten verrijzen. De gemeente draagt 25 miljoen euro bij. 

Stevig financieel kader

Beelden van Amarantis en ROC Leiden, die onderuitgingen op vastgoedinvesteringen, doemen op bij het horen van dit nieuws, realiseert OMO-bestuurssecretaris Hans van Dijk zich. Vijftien jaar lang is er gewerkt aan een financieel kader. “Aan de investeringskant hebben we een stevig model”, verzekert hij, “getoetst door een externe partij. We houden rekening met het dalende leerlingaantallen, gemeentelijke bijdragen, de eisen van duurzaamheid en geven pas een go als we minimaal op 0 uitkomen.”

Drie dingen kwamen de afgelopen jaren samen: de gemeente moest investeren om het terrein rond Helmond Sport te herontwikkelen, OMO kampte met verouderde schoolgebouwen en rector Hans Schapenk van het Knippenberg en de Praktijkschool zat te broeden op een nieuw onderwijskundig profiel. 

Het stadion als verbindende factor

Het idee deed hij op in Engeland, zegt Schapenk. Hij bezocht er een stadion waarin kinderen uit achterstandsbuurten werden bijgespijkerd. Door les te geven buiten het schoollokaal, werden zij “anders gemotiveerd om te leren”, zag hij. 

Inmiddels krijgen de kinderen van zijn praktijkschool en vakcollege hun mentoruren in het stadion van Helmond Sport. “Het voetbalstadion als beginpunt van de buurt en wijk, in Engeland is het heel gebruikelijk dat zo’n plek de verbinding vormt tussen mensen en organisaties.” 

Scala aan stagemogelijkheden

Onderwijs, een gezonde leefstijl, burgerschapsvorming en de verbinding met de wijk vormgeven, dat was Schapenks ideaal. Met de nieuwbouw op het sportcomplex krijgt hij voor de praktijkschool een heel scala aan stagemogelijkheden: ze kunnen aan de slag in de horecavoorzieningen of bij een van de vele sportclubs het veldonderhoud doen, de was, schoonmaak etcetera. 

Voor het Dr. Knippenberg betekent de nieuwbouw versterking van het sportprofiel. “Want dat konden we toch moeilijk waarmaken met drie sportzaaltjes verspreid over de stad. Op een multifunctioneel sportpark werken is een verlengstuk van het onderwijskundig profiel.”

“We hebben straks een prikkelende onderwijsomgeving voor twee scholen. En voor Helmond betekent het dat een deel van de stad wordt geüpgraded”, vat Schapenk samen. “In onderwijsland kan niks. Maar waar een wil is, is een weg” De nieuwbouw is op z’n vroegst in 2022 af.

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs