U bent hier

Omgaan met radicalisering op school vanuit juridisch oogpunt

Minister wil dat school radicalisering aanpakt, kopt Trouw vanochtend op de voorpagina. Maar hoe zit het nu met de verantwoordelijkheden van een school vanuit juridisch oogpunt? 

Verus-jurist Peter Dijkmans schept een aantal juridische kaders.

Scholen hebben een zorgplicht. “Je moet leerlingen en medewerkers een veilige omgeving bieden”, legt Dijkmans uit. “Dat betekent dat je als school een neutrale houding aanneemt en dat betrokkenen op school geen politiek bedrijven die tot gevoelens van onveiligheid leidt. Actuele politiek mag natuurlijk wel in de lessituaties besproken worden.”

Corrigeren 

“En als leerlingen radicale uitlatingen doen, dan kun je dat kwalificeren als een grensoverschrijdende uitspraak. “In dat geval spreek je een leerling daarop aan. En naarmate die uitspraak heftiger is, moet je een leerling nadrukkelijker en formeler aanspreken en corrigeren. In een uiterst geval neem je dit op in het leerlingendossier.”

Mag een leerling zeggen dat hij achter de aanslagen in Parijs staat? Volgens Dijkmans beïnvloedt zo’n uitspraak het klimaat van de veiligheid op school, en moet zo’n leerling daar wel op aangesproken worden. 

Radicalisme kan gemeld worden

“Op het moment dat je vormen van radicalisme opmerkt, van medewerkers, ouders of leerlingen, heb je op grond van de Wet op het Onderwijstoezicht de mogelijkheid dat te melden bij de Landelijke Vertrouwensinspecteur. Die heeft de taak de school te adviseren.

Scholen kijken niet weg

Tegelijkertijd is de werkelijkheid op school niet alleen een juridische werkelijkheid. Verus vindt het begrijpelijk dat de politiek van het onderwijs verwacht aandacht te hebben voor de radicalisering van jongeren. Scholen staan midden in de samenleving en hebben een brede, vormende taak. Aandacht voor het brede welzijn van leerlingen is van belang, en dus ook aandacht voor radicaliserende opvattingen van jongeren. 

De suggestie dat scholen weg zouden kijken bij radicalisering herkent Verus niet. Het is een bekende reflex van de politiek om te grijpen naar protocollen en nieuwe regelgeving, maar dat is niet de goede oplossing. Het is aan scholen zelf om invulling te geven aan het tegengaan van radicalisering. Dat scholen radicalisering niet mogen negeren betekent overigens niet dat zij verantwoordelijk zijn voor het oplossen hiervan. 

Contact

Hebt u vragen over juridische kaders bij radicalisering en de rol van de school? Neem contact op met Peter Dijkmans

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs