U bent hier

OESO: Nederlands onderwijs is doelmatig

OESO publiceerde vorige week de jaarlijkse vergelijking tussen onderwijsstelsels van de meest welvarende landen. Wij ploeterden de 510 pagina’s tellende Education at a Glance 2016 door. Dit valt er op. 

Nederlands onderwijs is doelmatig

In tegendeel tot wat de regering beweert liggen de Nederlandse onderwijsuitgaven net iets onder het OESO-gemiddelde. Dat geldt ook voor de uitgaven als percentage van het BBP. De resultaten die we met dat geld boeken, zijn veel groter dan gemiddeld. 

Landen met vergelijkbare onderwijsresultaten, zoals Engeland, geven daar 50% meer voor uit. OESO noemt de resultaten in ons land bovengemiddeld. Het Nederlands onderwijs is dus zeer doelmatig. 

Het percentage werkenden in ons land is voor alle opleidingsniveaus hoger dan het OESO-gemiddelde. Ook werken hier bovengemiddeld veel vrouwen. 

Hogeropgeleiden zijn gezonder

Education at a Glance laat ook de relatie tussen opleidingsniveau en gezondheid zien. Daaruit blijkt dat hogeropgeleiden 30% meer kans op een goede gezondheid hebben dan lageropgeleiden.

Kansenongelijkheid en immigranten

Veel aandacht voor kansenongelijkheid in deze rapportage: kinderen uit gezinnen met lager opgeleide ouders moeten meer mogelijkheden krijgen. Hoewel 10% van de jongvolwassenen geen startkwalificatie heeft en Nederland gemiddeld scoort in de vergelijking, oordeelt de OESO dat Nederland relatief het goed doet met betrekking tot kansengelijkheid. 

Veel landen met betere resultaten voor kansengelijkheid hebben weinig instroom van buiten. In bijvoorbeeld Finland -geen immigranten- is 8% van de ouders laagopgeleid en in Japan – geen immigranten- is 15% van de ouders laagopgeleid. Nederland is met veel nieuwkomers en tweede- en derdegeneratie allochtonen lastig vergelijkbaar met dit soort landen. Van de ouders die hier geboren zijn, is 28% laagopgeleid, dat geldt voor 48% van de nieuwkomers. Wij laten ons nog het best met Duitsland vergelijken. OESO beoordeelt de resultaten van onze oosterbuur beter dan die van ons. 

Verus pleit al langere tijd voor verbetering van de kansengelijkheid door een minder starre selectie van po naar vo.  

Schoolleiders kunnen beter

OESO pleit voor betere professionalisering van schoolleiders. De schoolleider heeft een belangrijke rol bij het in positie brengen van leraren. 30% van de Nederlandse schoolleiders kan dat beter, volgens OESO. Ze moeten teamvorming stimuleren, leren omgaan met verschillen tussen leerlingen door observeren en instructies geven. OESO wijst Nederland op de VS, waar schoolleiders actief deelnemen aan het primaire proces.

Oproep tot meer korte hogere opleidingen

De Europese Organisatie adviseert meer korte opleidingen in het hoger onderwijs of Associate degrees. In andere landen is dat veel gebruikelijker. Zo heeft de helft van de hoger opgeleiden in Frankrijk en Canada zo een korte opleiding gevolgd. Nederland loop dus achter. De verwachting is dat meer Nederlanders voor het bedrijfsleven op deze wijze hoger opgeleid kunnen worden. Minister Bussemaker komt met een wetsvoorstel waarin het Associate degree als een aparte opleiding kan worden aangeboden.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs