U bent hier

OCW ziet niets in interne klachtencommissies

OCW ziet niets in interne klachtencommissies

Er komen geen interne klachtencommissie op scholen, als onderdeel van de wettelijke klachtenprocedure. De staatssecretarissen Dijksma en Van Bijsterveldt zien niets in een advies van een Expertgroep om op die manier klachten van bijvoorbeeld ouders zo dicht mogelijk bij de school af te handelen. Ook de landelijke ouderorganisaties zien niets in het idee.

OCW ziet niets in interne klachtencommissies

Er komen geen interne klachtencommissie op scholen, als onderdeel van de wettelijke klachtenprocedure. De staatssecretarissen Dijksma en Van Bijsterveldt zien niets in een advies van een Expertgroep om op die manier klachten van bijvoorbeeld ouders zo dicht mogelijk bij de school af te handelen. Ook de landelijke ouderorganisaties zien niets in het idee.

Dat blijkt uit een brief van de bewindslieden aan de Tweede Kamer, waarin het functioneren van de klachtenregeling tegen het licht wordt gehouden.

Dijksma en Van Bijsterveldt noemen vier redenen waarom een aparte klachtencommissie per school niet wenselijk is:

  • De afhandeling van de klacht duurt langer, omdat na een intern traject er een extern traject bij de onafhankelijke klachtencommissie volgt.
  • Een interne klachtencommissie krijgt zo weinig zaken op zijn bordje dat het opbouwen van deskundigheid veel tijd vergt.
  • Voor de bezetting van een interne klachtencommissie zal een beroep op betrokkenen bij de school worden gedaan. Voor de klager kan dat aanleiding zijn om de onafhankelijkheid in twijfel te trekken.
  • Het optuigen van een commissie per school geeft extra administratieve rompslomp.

De bewindslieden wijzen er in hun brief ook op dat er al een aantal maatregelen zijn genomen waarvan men verwacht dat de klachtenprocedure erdoor verbetert.

Verder zijn scholen verplicht om in hun jaarverslag informatie te geven over de afhandeling van klachten. Bovendien moet de medezeggenschapsraad er door het bevoegd gezag in gekend worden als een klacht gegrond is verklaard, en welke maatregelen zijn genomen.

De Onderwijsinspectie kan informatie over klachten gebruiken als basis voor het risicogericht toezicht. Maar de inspectie neemt geen individuele klachten in behandeling, want dat is haar taak niet, schrijven de staatssecretarissen.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs