U bent hier

OCW kan fusies niet tegenhouden

De bewindslieden op het ministerie van Onderwijs hebben op dit moment geen wettelijke mogelijkheden om bestuurlijke fusies in het primair en voortgezet onderwijs te toetsen en eventueel goedkeuring te onthouden. De lopende fusieprocessen kan OCW niet tegenhouden.

De bewindslieden op het ministerie van Onderwijs hebben op dit moment geen wettelijke mogelijkheden om bestuurlijke fusies in het primair en voortgezet onderwijs te toetsen en eventueel goedkeuring te onthouden. De lopende fusieprocessen kan OCW niet tegenhouden.

Dit schrijven de staatssecretarissen van Onderwijs Van Bijsterveldt en Dijksma in antwoord op vragen van het SP Kamerlid Jasper van Dijk. Volgens Van Dijk zitten er 26 fusieplannen in het onderwijs in de pijplijn.

Een motie voor een tijdelijke fusiestop kreeg recent de steun van een meerderheid in de Tweede Kamer. Dat wil niet zeggen dat OCW gelukkig is met alle fusieplannen. De bewindslieden verwijzen naar hun recente brief over de menselijke maat in het onderwijs, waarin ze duidelijk stelling nemen tegen de nadelen van (bestuurlijke) schaalvergroting.

"Tegelijkertijd onderkennen we dat er in specifieke situaties argumenten voor een fusie kunnen zijn die opwegen tegen de nadelen. Ons initiatief om tot een fusietoets te komen is er op gericht te garanderen dat uit het oogpunt van legitimiteit en externe keuzevrijheid die belangen breed en zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen. Die garantie is er op dit moment onvoldoende", schrijven de bewindslieden.

Ze wijzen er verder op dat inmiddels in de Wet Medezeggenschap op Scholen de positie van de MR in het primair en voortgezet onderwijs aanzienlijk is versterkt, onder meer door een instemmingsrecht bij fusies. "Van belang is nu om medezeggenschap meer te laten 'leven' in scholen en waar nodig verder in formele zin te versterken."

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs