U bent hier

Norm voor correct gedrag tegen overheidspersoneel

Minister Ter Horst (BZK), werkgevers en werknemers hebben een landelijke norm ondertekend voor de correcte omgang met werknemers met een publieke taak. De landelijke norm moet agressief gedrag tegen hulpverleners, buschauffeurs, onderwijs- en ander overheidspersoneel tegengaan. Om de veiligheid van deze werknemers te vergroten, stelt Ter Horst subsidie beschikbaar. Het gaat om een tijdelijke regeling tot 2011. Als onderwijsorganisatie kunt u deze subsidie ook aanvragen.

Minister Ter Horst (BZK), werkgevers en werknemers hebben een landelijke norm ondertekend voor de correcte omgang met werknemers met een publieke taak. De landelijke norm moet agressief gedrag tegen hulpverleners, buschauffeurs, onderwijs- en ander overheidspersoneel tegengaan. Om de veiligheid van deze werknemers te vergroten, stelt Ter Horst subsidie beschikbaar. Het gaat om een tijdelijke regeling tot 2011. Als onderwijsorganisatie kunt u deze subsidie ook aanvragen.

De kern van de landelijke norm is dat agressie en geweld tegen hen nooit wordt getolereerd. Daarnaast moeten werknemers met een publieke taak de ruimte krijgen om hun werk te doen en moeten mensen hun aanwijzingen opvolgen. Ook mag de bedrijfsorde niet worden verstoord.

Voor werkgevers is er nu ook een beeldmerk, waarmee ze hun huis- en gedragsregels kunnen ondersteunen. De norm en het beeldmerk maken deel uit van het Programma Veilige Publieke Taak.

Subsidie De 'Tijdelijke subsidieregeling voor een veilige publieke taak' is bedoeld om gericht te kunnen investeren in de totstandkoming, invoering en borging van veiligheidsbeleid op het gebied van agressie en geweld. De subsidie bedraagt ten hoogste 50 procent van de begrote kosten van de activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt. De aanvraag dient voor 1 juli voorafgaand aan het tijdvak in kwestie te worden ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

>>Zie ook: www.veiligepublieketaak.nl

Download

WO | HBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs