U bent hier

Nodig eens een kritische vriend uit - visitaties door Verus

U weet als geen ander dat het toezichtkader van de inspectie slechts een deel van het verhaal vertelt over goed onderwijs. Wat minstens zo belangrijk is, is het eigen waarderende, pedagogische verhaal van uw school(organisatie) over goed onderwijs. Verus kan u helpen om dat verhaal met de gehele schoolgemeenschap vorm te geven, intern en naar buiten toe te vertellen en verder te ontwikkelen.

Een kritische vriend

Wij doen dat onder andere door het inzetten van externe visitaties. Daarin gaan wij als kritische vriend op zoek naar uw verhaal over goed onderwijs en kwaliteit en hoe dat in de onderwijspraktijk terug te zien is. 

We onderzoeken of eigen normen, ambities, doelen, visie, missie en/of focus gehaald worden. Of dat er zaken worden gemist. Wij helpen het bestuur en de scholen kritisch naar de eigen organisatie te kijken en geven gericht feedback op door het bestuur en scholen aangereikte ontwikkelpunten.
We hanteren daarbij een narratieve benadering waarbij het hele verhaal van de school aandacht krijgt.

Niet beoordelen maar ontwikkelen

Verus heeft hiermee een ander doel dan de inspectie. De inspectie gebruikt een toetsingskader met veelal ‘harde’ normen, met als doel te beoordelen. Het gaat daarbij om een meetlat waarlangs alle scholen worden gelegd. Verus legt de nadruk op de eigenheid van de school en de ontwikkeling die de school doormaakt, met als doel om de school te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling. Daarbij heeft Verus aandacht voor het voortbouwen op dat wat goed gaat en de goede ontwikkelingen die reeds in gang zijn gezet. 

Daarnaast spiegelen we de eigen doelen die de school zich heeft gesteld aan de praktijk om helder te krijgen waar de kansen voor het in praktijk brengen van het eigen verhaal over goed onderwijs liggen. 

Het visitatietraject geeft besturen en teams van basisscholen de mogelijkheid om gestructureerd na te denken over waar de specifieke ontwikkelpunten van de eigen school liggen en wat goed onderwijs in de eigen context betekent.

Nieuwsgierig? Bekijk hier hoe het visitatietraject er stap voor stap uitziet

Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met governanceadviseur Marijn van den Berg of identiteitsadviseur Jacomijn van der Kooij.

PO | VO | MBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs