U bent hier

Nieuwe sectorale waarderingskaders. Echt gesprek over onderwijskwaliteit nog niet mogelijk

Verus is niet tevreden over de nieuwe sectorale waarderingskaders die vorige maand in een internetconsultatie zijn voorgelegd. De nieuwe kaders doen geen recht aan wetsvoorstel Bisschop, Van Meenen en Rog dat het inspectietoezicht beperkt tot de deugdelijkheidseisen.

In een internetconsultatie werden vorige maand de sectorale waarderingskaders po, so, vo en mbo voorgelegd. Verus heeft van deze consultatie gebruik gemaakt

Eigen definitie

Allereerst hanteren wij voor het katholieke en christelijk onderwijs een eigen definitie van onderwijskwaliteit, waarbij ook zaken aan de orde komen die niet in de inspectiekaders zijn opgenomen en niet hoeven te worden opgenomen. 

In gesprek

Verus vindt dat met de nieuwe kaders onvoldoende recht wordt gedaan aan het wetsvoorstel Bisschop, Van Meenen en Rog dat het toezicht van de inspectie beperkt tot de deugdelijkheidseisen. Op basis van het schoolplan zou de school met de inspectie in gesprek moeten gaan over wat zij verstaat onder kwaliteit. 

Oordeel op niet-wettelijke criteria

Maar dat komt onvoldoende terug in de kaders. Want daarin is veel te onduidelijk wat nou deugdelijkheidseisen zijn en wat stimulerend toezicht. De ‘andere aspecten dan kwaliteit’ waarop de inspectie toezicht zou moeten houden, moeten volgens het waarderingskader namelijk “op grond van wetenschappelijk onderzoek bijdragen aan de onderwijskwaliteit” maar hoeven geen wettelijke grondslag te hebben. 

Toch worden die ‘andere aspecten dan kwaliteit’ betrokken bij het inspectieoordeel. En daarmee is dat oordeel gebaseerd op niet-wettelijke criteria. 

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs