U bent hier

Nieuwe scholen uit de buurt van autoverkeer

Nieuwe scholen moeten voortaan op grotere afstand van wegen worden gebouwd waar veel autoverkeer gebruik van maakt. Vanaf 16 januari 2009 is een wettelijke regeling van kracht die hogere eisen stelt aan de bescherming van de luchtkwaliteit voor gebruikers, respectievelijk bewoners, van scholen, kinderopvang, bejaarden-, verzorgings- en verpleegtehuizen.

Nieuwe scholen moeten voortaan op grotere afstand van wegen worden gebouwd waar veel autoverkeer gebruik van maakt. Vanaf 16 januari 2009 is een wettelijke regeling van kracht die hogere eisen stelt aan de bescherming van de luchtkwaliteit voor gebruikers, respectievelijk bewoners, van scholen, kinderopvang, bejaarden-, verzorgings- en verpleegtehuizen.

Het gaat hier om zogeheten 'gevoelige bestemmingen'. Daaronder vallen groepen mensen die extra gevoelig zijn voor verontreinigende stoffen, zoals kinderen, ouderen en zieken. Om verschillende redenen behoren 'normale' woningen en ziekenhuizen niet tot de gevoelige bestemmingen. Bij scholen gaat het om minderjarige leerlingen.   Volgens de nieuwe maatregel is een onderzoek verplicht als het gaat om locaties die binnen 300 meter vanaf de rand van rijkswegen (snelwegen en autowegen in beheer bij het rijk) of binnen 50 meter vanaf de rand van provinciale wegen (autowegen en overige wegen in beheer bij de provincie) liggen.   Blijkt uit het onderzoek dat sprake is van zo'n (dreigende) overschrijding van de vervuilingsnormen, dan mag ter plekke geen gevoelige bestemming worden gevestigd, ongeacht of het gaat om nieuwbouw voor die gevoelige bestemming of om functiewijziging van een bestaand gebouw.

>>Meer informatie op de site van het ministerie van Vrom.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs