U bent hier

Nieuwe SBM: Flex of vast

In het decembernummer van SBM onder meer aandacht voor de opkomst van de flexwerker in het onderwijs. Is dat een goede ontwikkeling of zitten er ook nadelen aan? Wat betekent het voor de persoon in kwestie en wat voor de schoolorganisatie? Prof. Klara Boonstra (VU) is kritisch over het verschijnsel van de los/vaste medewerker. Personeelsfunctionarissen zien voordelen.

Verder in het laatste nummer van 2012 een artikel over een onderzoek dat prof. Rienk Goodijk in opdracht van de Besturenraad heeft uitgevoerd naar toezichthouders en hun rol als het gaat over identiteit.

Kees Boele, die recent afscheid heeft genomen als collegevoorzitter van de Christelijke Hogeschool Ede, blikt in een interview terug op zijn bestuursperiode. En hij vertelt wat zijn belangrijkste boodschap is voor het christelijk onderwijs. Hij citeert Augustinus. “Die heeft gezegd: de leraar moet liefde voorde leerling en voor het vak hebben. Datzelfde geldtvoor het schoolbestuur anno 2012. Het is een vertaling van het Bijbelse gebod: Heb uw naaste lief.”

Ook in deze SBM twee schoolleiders die hun reactie geven op het boek ‘Je kan me nog meer vertellen’ van Cil Wigmans. Het boek is toegestuurd aan alle leden van de Besturenraad. Veel aandacht ook in SBM voor een debat over de stelling van dr. Wouter Beekers dat het tijd is voor een nieuwe schoolstrijd. Schoolleiders denken daar toch anders over dan de wetenschapper, zo blijkt uit het verslag van het debat.

 

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs