U bent hier

Nieuwe richtlijn voor opstellen jaarverslag

Nieuwe richtlijn voor opstellen jaarverslag

Het ministerie van OCW heeft een nieuwe richtlijn gepubliceerd voor het opstellen van jaarverslagen door onderwijsinstellingen. De richtlijn geldt voor alle sectoren van het onderwijsveld, inclusief de agrarische opleidingen. Deze aanpak moet ertoe bijdragen dat intern en extern helder zichtbaar wordt gemaakt hoe de onderwijsinstellingen het geld van de overheid besteden. De Besturenraad organiseert tot en met 4 juni 2008 regionale informatiebijeenkomsten voor het primair onderwijs over de nieuwe richtlijn.

Nieuwe richtlijn voor opstellen jaarverslag

Het ministerie van OCW heeft een nieuwe richtlijn gepubliceerd voor het opstellen van jaarverslagen door onderwijsinstellingen. De richtlijn geldt voor alle sectoren van het onderwijsveld, inclusief de agrarische opleidingen. Deze aanpak moet ertoe bijdragen dat intern en extern helder zichtbaar wordt gemaakt hoe de onderwijsinstellingen het geld van de overheid besteden. De Besturenraad organiseert tot en met 4 juni 2008 regionale informatiebijeenkomsten voor het primair onderwijs over de nieuwe richtlijn.

Bij het zichtbaar maken van de besteding van het geld gaat het om de zogeheten horizontale verantwoording van het beleid in het overleg met leerlingen, studenten, ouders, werknemers, medezeggenschapsraden of Universiteitsraden, gemeente(n), het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Vanaf het verslagjaar 2008 maken alle bekostigde onderwijsinstellingen hun jaarverslag op dezelfde manier. De richtlijn is van toepassing op alle door het ministerie van OCW en het ministerie van LNV bekostigde instellingen:

  • Universiteiten
  • Hogescholen
  • Regionale Opleidingencentra (ROC)
  • Agrarische Opleidingencentra (AOC)
  • Kenniscentra voor beroepsonderwijs
  • Instellingen voor Vakonderwijs
  • Scholen voor voortgezet onderwijs
  • Scholen voor primair onderwijs
  • Scholen voor speciaal onderwijs
  • Expertisecentra (voorzover zij worden bekostigd op grond van de onderwijswetgeving WPO, WEC, WVO, WEB of WHW).

>>Overzicht informatiebijeenkomsten Besturenraad voor het primair onderwijs [1-1-3-32]

>>Meer informatie: www.minocw.nl

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs