U bent hier

Nieuwe onderwijsvisie D66: pleidooi voor een 'rijke schooldag'

Als een van de eerste politieke partijen heeft D66 in opmaat naar de Tweede Kamer- verkiezingen van maart 2021 een nieuwe visie op onderwijs. Paul van Meenen, auteur van de onderwijsvisie, vindt dat er in de afgelopen jaren 'pleisters zijn geplakt'. Om alle leerlingen de beste onderwijskansen te geven, moeten er fundamenteel andere keuzes worden gemaakt. 

Van Meenen pleit daarom voor een ‘rijke schooldag’ met onderwijs, opvang, sport, cultuur, muziek, een warme lunch, natuur en huiswerkbegeleiding op één locatie voor alle leerlingen. Andere belangrijke punten zijn gratis kinderopvang voor elk kind, alle kinderen samen naar school (afschaffen eindtoets in groep 8 en invoering gemengde brugklassen tot 14 jaar) en meer salaris en minder lesuren voor leraren. Daarnaast zet D66 in op directe bekostiging aan scholen in plaats van schoolbesturen. Leraren en ouders weten volgens hem veel beter waar het onderwijsgeld aan moet worden besteed. 

Lees de onderwijsvisie van D66. 

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs