U bent hier

Nieuwe modelklachtenregeling beschikbaar

De Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs heeft voor de bij haar aangesloten scholen een nieuwe modelklachtenregeling opgesteld. 

De regeling is tot stand gekomen in samenwerking met de juristen van Verus en VBS en goedgekeurd door Verus Ouders en Ouders en Onderwijs.

Belangrijkste wijzigingen

Belangrijkste wijzigingen in dit reglement zijn: 

  • het voortraject bij de klachtindiening (art. 2) 
  • de behandeling van de klacht door het bevoegd gezag (art.7) - Hierdoor krijgt het bevoegd gezag een grotere verantwoordelijkheid bij het afhandelen van de klacht. Klager heeft hierin wel een keuzemogelijkheid. 

Probeer de klacht op bestuursniveau af te handelen

De klachtenregeling is laagdrempelig ingesteld en klager kan dus zijn klacht rechtsreeks bij de klachtencommissie indienen. Desondanks is de klachtencommissie een voorstander van klachtafhandeling op school/bestuursniveau en zal er daarom op inzetten dat klachten daar zo veel mogelijk behandeld worden. 

Download hier de modelklachtenregeling bijzonder onderwijs  

Contact 

Voor meer informatie of een toelichting kun je contact opnemen met het secretariaat GCBO op 070-3861697 of op info@gcbo.nl

 

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs