U bent hier

Nieuwe kerndoelen godsdienst voor christelijk basisonderwijs

Na een eerste beschrijving van kerndoelen voor godsdienstige vorming in het protestants-christelijk basisonderwijs in 1999 is er nu een hernieuwde versie beschikbaar. De kerndoelen zijn zo beschreven dat scholen ze zelf in eigen bewoordingen kunnen vertalen op de manier die bij hen past.

Schooltypen
De kerndoelen zijn geschikt voor de drie schooltypen die er globaal te onderscheiden zijn in het p.-c. onderwijs, zie het recente gepubliceerde onderzoek naar schooltypen.

Existentiële menselijke vragen
Wat het aandachtsgebied godsdienstige/levensbeschouwelijke vorming in alle benaderingen kenmerkt, is dat het de ruimte voor transcendentie openhoudt en deze ter sprake brengt en dat het erop gericht is dat leerlingen met elkaar en hun leraren in gesprek kunnen gaan.

Daarbij gaan we uit van existentiële menselijke vragen, die het karakter hebben van ‘trage vragen’ en duurzame betekenissen. Voor de meeste scholen is de invulling hiervan dat leerlingen wordt geleerd open te staan voor een christelijke levensvisie die leidend  is voor hun handelen.

Domeinen
De domeinen die in de kerndoelen worden beschreven zijn: 

  1. Luisteren naar en vertellen van verhalen; 
  2. Met elkaar betekenis geven; 
  3. Vieren en ontmoeten; 
  4. Antwoorden.

De kerndoelen zijn ontwikkeld in het kielzog van de beschrijving van een kennisbasis godsdienst / levensbeschouwing op de pabo. In deze kennisbasis worden de onderliggende concepten beschreven die ook voor de kerndoelen het uitgangspunt vormen. De kerndoelen zijn hier gratis te downloaden.

Drie in één
De kerndoelen zijn opgenomen in een brochure Drie in één (DCBO). Kennisbasis, kerndoelen en toetsingskader. U kunt deze brochure bestellen, maar het is ook mogelijk de brochure in z’n geheel of als drie afzonderlijke documenten (zowel in kleur als zwart-wit) te downloaden. Ga voor alle informatie hierover naar www.besturenraad.nl/dcbo.

WO | HBO | PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs