U bent hier

Nieuwe deugdelijkheidseisen: Wat kan met de nieuwe eisen wel, wat nog niet kon?

De Kamer blijft kritisch over nieuwe deugdelijkheidseisen funderend onderwijs. In een gisteren gepubliceerd verslag vragen verschillende fracties wat de toegevoegde waarde van de nieuwe eisen is. Verus’ kritiek dat de nieuwe normen niet objectief en meetbaar zijn en bovendien noodzaak en rechtmatigheid ontbreekt, klinkt daar ook in door.

Een van de nieuwe voorgestelde deugdelijkheidseisen moet de inspectie in staat stellen effectief toezicht uit te oefenen op de financiële continuïteit. Maar de eis is zo geformuleerd dat die niet objectief en meetbaar is. Bovendien ontbreekt de proportionaliteit: schoolbesturen moeten ook nú al beschikken over een continuiteitsparagraaf. Of, zoals de CDA-fractie vraagt: Wat kan met de nieuwe eisen wel, wat nog niet kon?

Een tweede eis is die om rechtmatige en doelmatige aanwending van de financiële middelen. Onze kritiek hierop, die ook doorklinkt in het verslag van de Kamer, is dat deze norm niet helder genoeg is. Scholen lopen het risico dat de deugdelijkheidseisen via lagere wetgeving zó worden ingevuld dat deze hun inrichtingsvrijheid beperken. Uitbreiding van de rechtsbescherming is noodzakelijk.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs