U bent hier

Nieuwe cao Primair Onderwijs van 1-1-2018 tot 1-3-2019

De PO-Raad en bonden hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao PO. Partijen hebben afspraken gemaakt over onder meer een flinke verbetering van de beloning van leraren, schoolleiders en onderwijs ondersteunend personeel.

“Met dit akkoord wordt een eerste stap gezet om het werken in het primair onderwijs aantrekkelijker te maken,” complimenteert Loes Ypma de onderhandelaars. “Ook de zeggenschap zo dicht mogelijk bij de school en klas, waarbij schoolbesturen de uitgangspunten aangeven, is positief.”

De belangrijkste afspraken

 • De afspraken in de cao over tijd en verdeling van het werk zijn eenvoudiger en transparanter geworden.
 • De verantwoordelijkheden beleggen we zo laag mogelijk in de organisatie. Schoolbestuurders bespreken de uitgangspunten. Met die uitgangspunten geeft elk team invulling aan het onderwijs op hun school, daarmee komt er meer professionele ruimte voor schoolteams.
 • Er zijn aansprekende en actuele functiebeschrijvingen voor leraren.
 • Er is een grote stap gezet naar een overzichtelijk loongebouw dat carrièrekansen biedt.
 • De 270 miljoen euro is in het loongebouw ingezet, waar de salariskloof met het voortgezet onderwijs het grootste is.
 • Alle leraren krijgen een nieuwe, flink hogere salarisschaal.
 • Daar bovenop krijgen alle medewerkers een marktconforme salarisverhoging van 2,5% per 1 september 2018.
 • Alle leraren in het primair onderwijs krijgen in oktober een eenmalige uitkering van 42% van hun nieuwe maandsalaris (naar rato van de aanstelling en aanstellingsduur).
 • Alle medewerkers in het primair onderwijs krijgen in oktober een eenmalige uitkering van 750 euro (naar rato naar van de aanstelling en aanstellingsduur).
 • Functiedifferentiatie wordt een onderdeel van het beleid van schoolbesturen. De verplichte functiemixpercentages gaan uit de cao. Er wordt 70 miljoen extra toegevoegd aan lerarensalarissen.
 • Schoolbesturen krijgen meer ruimte om vervanging bij ziekte goed te organiseren. Sociale partners dienen een verzoek in, zodat schoolbesturen vanaf schooljaar 2018-2019 gebruik kunnen maken van de uitzondering op de ketenbepaling.
 • Bovenwettelijke uitkeringen worden aangepast.
 • De cao loopt tot 1 maart 2019.

Verus zal de komende dagen de teksten van het onderhandelaarsakkoord goed bestuderen.

 

 

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs