U bent hier

Nieuwe bovenburen voor Verus: ‘We kunnen veel voor elkaar betekenen’

"Reliëf en Verus zijn zussen van elkaar.” De christelijke vereniging van zorgaanbieders trok vorige week in bij Verus, aan de Houttuinlaan in Woerden. Directeur Thijs Tromp hoopt op een groeiende verbinding. We interviewden de buurman.

Waarom koos Reliëf voor Woerden?

“De verhuizing was noodzaak: ons huurcontract werd opgezegd. Maar we hebben vanuit strategisch belang gekozen om in hetzelfde pand als Verus te zitten. Wij denken dat we veel voor elkaar kunnen betekenen. 

Reliëf en Verus zijn zussen van elkaar. Wij zijn wel een schaalgrootte kleiner, onze structuur en kerntaken zijn heel vergelijkbaar. Beide verenigingen willen christelijk sociale uitgangpunten vertalen naar de praktijk, Reliëf in de zorg en Verus in het onderwijs. Bij beide spelen mensbeeld en het intrinsieke belang van menselijke relaties een rol. Evenals de plaats van zingeving, zowel voor zorgverleners en onderwijsmedewerkers als patiënten en leerlingen.

Samen in één pand zitten is denk ik ook heel stimulerend. Wij zijn een kleine groep stafmedewerkers. Dat we naast ons een organisatie zien die hetzelfde werk doet maar dan in een andere sector, dat geeft inspiratie.”

Wordt er eigenlijk al samengewerkt?

“Dat is nu nog beperkt. In het christelijk sociaal congres werken we wel veel samen. In dat verband zijn we er samen attent op dat de christelijk sociale agenda, voor zorg en onderwijs concreet wordt. 

En we gaven samen de publicatie Geloven in je werk uit. We zitten ook samen in de master Besturen van maatschappelijke organisaties. Het is mijn stellige verwachting dat, nu we zo dicht bij elkaar zitten, concrete samenwerkingsprojecten van de grond zullen komen. Ideeën genoeg.” 

Los van de christelijke identiteit die Verus en Reliëf verbindt, ziet u overeenkomsten tussen zorg en onderwijs?

“Ik denk dat onderwijs en zorg veel verwantschap hebben en nog meer zullen krijgen in de toekomst. Zorg is een plaats waar voortdurend onderwijs plaatsvindt, in deskundigheidsbevordering van medewerkers. Maar opvallender is dat het onderwijs steeds meer zorgtaken krijgt toebedeeld en die ook oppakt als maatschappelijke opdracht. Persoonlijk denk ik dat een zorg-ethisch pedagogisch concept de toekomst heeft, onderwijs als een vorm van zorg. Ik zou dat graag eens willen toetsen bij de collega’s van Verus.

De participatiemaatschappij zou een paradigma kunnen zijn waarin je zorg en onderwijs meer op elkaar kunt betrekken dan voorheen het geval was. Hoe zorgen we dat onze samenleving leefbaar blijft en wordt? Daar houden we ons immers beiden mee bezig.”

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs