U bent hier

Nieuw overlegorgaan: Stichting van het Onderwijs

Er komt een nieuw nationaal platform voor overleg over het onderwijsbeleid. Naar verwachting gaat begin 2009 de Stichting van het Onderwijs (SvhO) van start, een overlegorgaan van de sociale partners, te vergelijken met de Stichting van de Arbeid. Minister van Onderwijs Ronald Plasterk heeft dat aan de Tweede Kamer laten weten.

Er komt een nieuw nationaal platform voor overleg over het onderwijsbeleid. Naar verwachting gaat begin 2009 de Stichting van het Onderwijs (SvhO) van start, een overlegorgaan van de sociale partners, te vergelijken met de Stichting van de Arbeid. Minister van Onderwijs Ronald Plasterk heeft dat aan de Tweede Kamer laten weten.

Het idee voor de oprichting van een SvhO is geopperd in het rapport van de commissie Rinnooy Kan over het Lerarentekort en het aansluitende rapport Actieplan LeerKracht van OCW. Er was behoefte aan een vast podium waar werkgevers en werknemers van alle onderwijssectoren een- of tweemaal per jaar met het kabinet rond de tafel zitten om sociaal economische onderwerpen in relatie tot het onderwijs te bespreken.

Vooruitlopend op de feitelijke start is er eerder dit jaar al een beraad in het leven geroepen van de voorzitters van de werkgevers- en werknemersorganisaties in het onderwijs. Jan Franssen, voorzitter van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt en commissaris van de koningin in Zuid-Holland, gaat de organisatie van de Stichting van het Onderwijs voorbereiden. 

De Stichting van de Arbeid staat model voor het nieuwe overlegpodium. Deze organisatie is in 1945 opgericht, met als doel overleg en samenwerking tussen werkgeversorganisaties en vakcentrales ten aanzien van loonoverleg, arbeidsgeschillen, werktijden en sociale verzekeringen. Het was tevens het begin van wat later het Poldermodel is gaan heten.

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs