U bent hier

Nieuw onderzoek Goodijk: op formele vergaderingen te weinig ruimte voor strategisch debat

Wanneer kun je als bestuur en toezicht nou het best spreken over strategisch-inhoudelijke zaken? De vaste vergadering biedt in elk geval te weinig ruimte voor een goed debat hierover, constateert prof. dr. Rienk Goodijk in zijn nieuwste Verus onderzoek Strategisch partnerschap in de praktijk. Kom naar de netwerkbijeenkomst bestuurders en toezichthouders en leer meer.

Goodijk onderzocht de verhouding tussen bestuur, intern toezicht en stakeholders in het onderwijs. In zes casestudies van onderwijsorganisaties in het po, vo en mbo verkende hij de mogelijkheden en grenzen van strategisch partnerschap tussen deze drie partijen. Hij presenteert de uitkomsten tijdens de netwerkbijeenkomst van 29 november

Op zoek naar het debat

Uitkomst van het onderzoek is onder andere dat de formele overlegstructuren zoals de vergaderingen vaak geen ruimte bieden voor het strategisch-inhoudelijk debat. Organisaties zijn zich daar ook van bewust en zoeken naar andere manieren om hieraan vorm te geven, bijvoorbeeld via een heisessie. 

Het meer inhoudelijk debat waarbij bestuur en intern toezicht soms heel dicht bij elkaar komen, heeft meerwaarde voor de onderwijsorganisatie en daarmee voor het onderwijs zelf. Dit vraagt uiteraard wel om voldoende rolbesef van zowel bestuur als toezicht. 

Het samenspel is in beweging

Verus governance-adviseur Carla Rhebergen ziet steeds meer dat het samenspel tussen toezicht, bestuur en stakeholders aan een volgende fase toe is. “Het formele gesprek zoals vastgelegd in Toolkits en handboeken verschuift naar een gesprek vanuit de WHY van de schoolorganisatie”, constateert ze. “Educational governance vanuit hoofd én hart staat volop in de belangstelling. Dat vraagt regelmatig om een wijziging van houding en gedrag van zowel toezichthouder, bestuurder als stakeholder. Met elkaar debatteren en balanceren tussen vrijheid en begrenzing, tussen controle en vertrouwen, tussen loslaten en anders vasthouden…”

Tijdens het netwerk presenteert zij kort wat zij samen met haar collega’s in onderwijsland bij de leden ziet gebeuren. En hoe het concept ‘driedimensionaal kijken naar educational governance’ nieuwe inzichten geeft. 

En natuurlijk gaat u met elkaar in gesprek over de implicaties van het onderzoek voor de eigen onderwijsorganisatie.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs