U bent hier

Nieuw merk voor christelijk vo. ‘Het woord ‘school’ past ook niet meer’

Greijdanus presenteerde deze week een nieuw merk voor christelijk voortgezet onderwijs: GO. De christelijke identiteit wordt op verschillende manieren zichtbaar en werkt door in het hele schoolklimaat.

Het was een jarenlang proces waarin Greijdanus (vier locaties in Zwolle, Meppel, Hardenberg en Enschede) werkte aan een manier om de christelijke identiteit bepalend te laten zijn voor het onderwijs, de positie van jongeren en medewerkers, de inrichting van gebouwen en de betekenis van de school voor het welbevinden van de jongeren. 

Verus belde met bestuurder Martin Jan de Jong.

Waarom wilt u dat, een nieuw merk voor het christelijk voortgezet onderwijs?

“Omdat ik denk dat in deze tijd christelijk onderwijs zich op een andere manier moet verantwoorden en inhoud geven. Ik zie dat veel christelijke scholen geneigd zijn mee te bewegen met de optelsom van wat de medewerkers, ouders en leerlingen met het christelijk onderwijs hebben.

Het Greijdanus is niet meer primair een ‘grondslagschool’, getoonzet in alleen de grondslag van geloofsbe-lijdenis of de kerk. We hebben de afgelopen jaren onderzocht wat ons bindt, wat onze overtuigingen zijn. Als je geen ankerpunt hebt, ga je driften.

Onze visie geeft een heel duidelijk beeld van hoe we mens zijn en hoe we daarom met elkaar om willen gaan. Dat zegt ook iets over hoe wij school zijn in een maatschappij die verandert.”

‘Merk’ klinkt alsof ook andere scholen GO-school kunnen worden.

“Dat is ook zeker de bedoeling. Wij nodigen andere scholen nadrukkelijk uit hieraan mee te doen. En niet een-op-een over te nemen wat Greijdanus doet, maar samen met ons zoeken naar andere vormen van school-zijn. Het woord ‘school’ past ons ook niet meer, we zijn veel meer dan onderwijs, dan een leer-kracht. We zijn een gemeenschap met een waardenset die iets zegt over onze mensvisie.”

Greijdanus biedt ook een maatwerkdiploma. Maar daarover is toch nog veel discussie? Want wat moet het beroepsonderwijs daarmee?

“Je mag de vraag stellen wat de maatschappelijke opbrengst is. Maar voor jongeren zelf heeft het sowieso waarde: Die worden uitgedaagd op hun niveau. Voor hun eigenwaarde, voor onze vormingsdoelen heeft dit waarde. De school wordt een plek waar jij je ontwikkelt in plaats van een toegangskaart voor het vervolg-onderwijs. En ja, daarbij lopen we tegen regels aan, maar Zwolle heeft eerste stap gezet binnen de pilot regelluwe school.”

GO legt ook veel verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces bij de leerling. Kun je dat wel van tieners vragen?

“Geef leerlingen geen verantwoordelijkheid en je weet zeker dat ze niet gaan werken. Dan worden het moetjes. Ik zie ook genoeg volwassenen die hun verantwoordelijkheid niet weten te pakken. Denken dat jongeren dat slechter kunnen dan volwassenen vind ik onnodig. Voor wat betreft het vormingsonderwijs bijvoorbeeld: Iedereen denkt na over zingevingsvragen, zeker ook de jongere leerlingen.”

Wat betekent dit concreet op school?

  • Verschillende vakken op verschillende niveaus volgen en meer praktischer en projectmatiger werken waardoor er meer samenhang is in de lesstof.
  • Jongeren worden niet alleen als leerling gezien maar ook als medewerkers die zelf bijdragen aan hun opleiding. Denk aan: adviesrol bij vervullen vacatures, gastheer/dame, hulp bij ICT-problemen, soms worden ze hiervoor betaald door Bureau van Waarden (intern uitzendbureau).
  • Ook binnen het schoolgebouw wordt GO op termijn meer zichtbaar. Denk aan de manier waarop de ruimtes zijn ingericht. Er komen steeds meer plekken vrij waar leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen, los van hun klas.

Meer over GO

GO is een merk in ontwikkeling. Nog niet alles staat 100 procent vast, de contouren zijn wel zichtbaar. Meer weten over GO? Kijk op de website van Greijdanus.

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs