U bent hier

Nieuw hoofdstuk in verenigingsdemocratie Besturenraad

Met de inbreng van de leden van de Besturenraad in drie inhoudelijke adviescommissies is "een nieuw hoofdstuk in de verenigingsdemocratie van de Besturenraad" geopend. Dat zei voorzitter Wim Kuiper 23 maart 2010 bij de startbijeenkomst van de commissies. Die adviseren hem gevraagd en ongevraagd op de themavelden maatschappelijke agenda, governance, leiderschap en participatie, en onderwijs en zingeving.

Per 1 januari 2010 is de Besturenraad overgegaan naar een bestuursmodel met een college van bestuur en een raad van toezicht. Met de invoering van deze nieuwe governancestructuur is de ledenraad opgeheven en krijgen alle aangesloten onderwijsinstellingen in verhouding tot hun omvang een stem in de algemene ledenvergadering.

De algemene ledenvergadering komt echter maar eenmaal per jaar bijeen en is daardoor minder geschikt voor beleidsbeïnvloeding door de leden. Daarom zijn de drie commissies ingesteld. Hun rol is het permanent voeden van het beleid van de vereniging en het versterken van de band tussen vereniging en bureau. Langs deze weg bepalen de leden mede de agenda van de vereniging. De commissies tellen elk circa twintig leden.

Met de commissies wil de Besturenraad "de ideeënrijkdom onder de leden aanboren", zei Kuiper. Bovendien zullen ze bijdragen aan een "krachtig geluid van het christelijk onderwijs". Hij verwacht van de commissies "gezaghebbende visies op het Nederlandse onderwijsbestel, de maatschappelijke opdracht van het onderwijs en het belangrijke thema van governance en leiderschap".

Samenstelling van de drie commissies

 

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs