U bent hier

Niet langer 'bevoordeling' allochtone leerling bij examen

Staatssecretaris Van Bijsterveldt laat een einde maken aan de uitzonderingspositie voor een deel van de allochtone leerlingen in de correctievoorschriften bij het centraal examen. Dat heeft niets te maken met een onterechte positieve discriminatie, maar met het behoud van de waarde van het behaalde diploma. De bewindsvrouw laat dit weten in antwoord op Kamervragen van VVD en PVV.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt laat een einde maken aan de uitzonderingspositie voor een deel van de allochtone leerlingen in de correctievoorschriften bij het centraal examen. Dat heeft niets te maken met een onterechte positieve discriminatie, maar met het behoud van de waarde van het behaalde diploma. De bewindsvrouw laat dit weten in antwoord op Kamervragen van VVD en PVV.

Aanleiding voor het stellen van Kamervragen was een artikel in het Algemeen Dagblad, waarin stond dat allochtone leerlingen sterk bevoordeeld worden bij het examen, omdat ze meer spelfouten mogen maken in de antwoorden, dan autochtone leerlingen, zonder dat dit tot een lager punt leidt. Volgens staatssecretaris Van Bijsterveldt klopt die berichtgeving niet omdat zo'n algemene regel helemaal niet bestaat.

Een soepeler toepassing van de correctievoorschriften is alleen van toepassing op leerlingen die zes jaar of korter in Nederland onderwijs hebben gevolgd en voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. Alleen voor deze categorie leerlingen tellen incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik minder zwaar, maar slechts voor het maken van een samenvatting bij het examen Nederlands. Bovendien gaat het slechts om een marginaal effect op het uiteindelijke cijfer. Deze regeling bestaat al sinds 1987.

Toch is er volgens Van Bijsterveldt aanleiding om die uitzonderingsregel te schrappen. De regel roept vragen op over het civiel effect van het diploma, en dat in een tijd waarin het vervolgonderwijs vraagt om een aanscherping van de slaag- en zakregeling voor onder meer Nederlands. "Dit acht ik ongewenst. Ik heb het CEVO (Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven) gevraagd deze uitzondering te schrappen in de correctievoorschriften Nederlands op vwo, havo en vmbo vanaf de examens in 2010", aldus de staatssecretaris.

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs