U bent hier

Niemand wil een verplicht governancemodel passend onderwijs. Behalve de Kamer

Het NRO, de sectorraden, Verus… ze raden een verplicht governancemodel voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs af. Maar de Kamer lijkt die kant wel op te sturen.

Onafhankelijk toezicht bij ieder samenwerkingsverband. Daarom vraagt de twee weken geleden aangenomen motie van de Kamerlid Bente Becker (VVD). Aanleiding voor dit verzoek is de constatering dat het toezicht op samenwerkingsverbanden vaak wordt uitgevoerd door bestuurders van scholen die onderdeel uitmaken van datzelfde samenwerkingsverband. Zij hebben daardoor een dubbele pet op, aldus de motie.

Duurder en niet automatisch beter 

Met het aannemen van de motie in de Kamer wordt met het toezicht de weg ingeslagen naar een zelfstandig functionerend bestuursorgaan, terwijl dit niet de bedoeling was van de wet passend onderwijs, reageerde Verus vorige week al. Daarnaast is onafhankelijk toezicht duurder en leidt het niet automatisch tot verbeteringen.

Geen one-size-fits-all

En ook de sectorraden voelen niets voor Beckers idee. De motie impliceert een one-size-fits-all oplossing vanuit de overheid, schrijft de PO-Raad. Geef samenwerkingsverbanden de ruimte om zelf goede governance - waaronder goed intern toezicht - te organiseren, pleit de VO raad.

Pas als passend onderwijs meer ‘staat’

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) legde intussen in de Kamer uit dat veel samenwerkingsverbanden uiteindelijk niet kiezen voor het raad van toezicht-model. In zijn onlangs gepubliceerde monitoronderzoek schrijft de NRO dat samenwerkingsverbanden twee jaar na de invoering van passend onderwijs nog, of opnieuw, zoeken naar een passend model voor scheiding van bestuur en intern toezicht. 

Samenwerkingsverbanden ervaren dat het moeilijk werken is met een onafhankelijke raad omdat betrokkenen onvoldoende kennis hadden van het onderwijs. “Op termijn ziet men wel de voordelen van een raad van toezicht, maar pas als het passend onderwijs in het samenwerkingsverband wat meer “staat”.”

Toezicht is nog volop in ontwikkeling

Bij een klein deel van de samenwerkingsverbanden is het toezichtmodel al gewijzigd en een aanzienlijk deel is dit van plan, constateert de NRO. Kortom: ga voor betrokken toezicht in plaats van onafhankelijk toezicht, en voor vertrouwen in plaats van wantrouwen. Geef samenwerkingsverbanden de tijd en ruimte zelf hun toezicht goed vorm te geven.

PO | VO | MBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs