U bent hier

Netwerk Toezichthouders en bestuurders over 'eigen verantwoordelijkheid'

Afgelopen maandag 23 mei 2011 kwamen toezichthouders en bestuurders bij elkaar om na te denken over het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Een actueel thema gelet op het feit dat staatssecretaris Zijlstra de vrijheid van het HBO wil inperken omdat de instellingen deze naar zijn zeggen niet aan kunnen.

Tijdens deze bijeenkomst, waarop leden uit alle onderwijssectoren aanwezig waren, sprak als eerste drs. Maarten Schoon, bestuurslid van de VTOI. Hij schetste een overzichtelijk beeld van de taak van de toezichthouder in relatie tot het bestuur. Lukt het om te balanceren tussen vertrouwen geven en controle? In hoeverre hebben toezichthouders een 'risicohouding'?

Naar zijn mening dienen raden van toezicht (rvt) veel proactiever te zijn in het verkrijgen van de benodigde informatie en zich daarbij niet alleen afhankelijk te maken van het college van bestuur. Hij adviseerde om zaken bespreekbaar te maken, bijvoorbeeld als het gaat om de vraag wat de norm is van de raad voordat hij ingrijpt. En dan gaat het om normen op het terrein van kwaliteit, rendement en de onderwijsresultaten.

Hij prikkelde met zijn opmerking dat de raad van toezicht ook een taak heeft als het gaat om het afleggen van verantwoording richting stakeholders. Velen vroegen zich af of dit niet een taak van het bestuur is.

Naleven missie
Vervolgens sprak Jannie van den Hul-Omta. Het was bijzonder dat zij als oud-voorzitter van de Besturenraad in dit verband weer een bijdrage leverde. Zij vervult verschillende toezichthoudende functies, maar vooral haar voorzitterschap van de raad van toezicht van de IPABO te Amsterdam sprak tot de verbeelding.

Vanuit haar brede ervaring gaf zij aan dat het naleven van de missie van de onderwijsorganisatie bij uitstek een taak is van de toezichthouder. Ze sprak van een rollenspel tussen toezichthouder en bestuurder, dat consistent en herkenbaar verschillend gespeeld moet worden. Het gaat dan vanuit de raad vooral om het creëren van kaders, waarbij de bestuurder niet autonoom, maar wel bevoegd is.

'De bestuurder staat niet onder toezicht, maar handelt onder toezicht', was een tot de verbeelding sprekende uitspraak van haar. De integere manier waarop zij over haar ervaringen rond de accreditatie van de IPABO sprak, gaf een indringend beeld van de keuzes waarvoor je als toezichthouder gesteld kan worden.

Nieuwe bijeenkomst
Na de inleidingen vond er aan de hand van stellingen in een aantal groepen een geanimeerd gesprek plaats tussen de aanwezigen waarna de bijeenkomst werd afgesloten met een maaltijd.

De volgende bijeenkomst vindt plaats op 1 december 2011, wederom in SBI/Zonheuvel in Doorn vanaf 16.00 uur. De Besturenraad verwacht dan de resultaten te kunnen presenteren van een onderzoek naar de wijze waarop toezichthouders/bestuurders het onderwerp van de levensbeschouwelijke identiteit in hun werkzaamheden positioneren. Noteert u deze datum alvast in uw agenda.

In SBM nr. 7 van mei 2011 staat op pagina 18-19 een interview met Jannie van den Hul.

 

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs